Vážení občané, kolegové, kolegyně, přátelé a sympatizanti našeho hnutí

30.12.2022

dovolte nám tímto poděkovat za další společné období snažení o širší a aktivnější zapojení občana do věcí veřejných. Jsme rádi, že většina z vás setrvala navzdory zřejmě lukrativnějším nabídkám a příp. výhodám. Děkujeme za ochotu sdílet nepohodlí i méně příjemné důsledky společného úsilí, stejně jako další, třeba právě pracovní agendu, která vám připadla, pokud se ve vaší obci nebo vašem městě podařilo uspět v nedávných komunálních volbách. Víme moc dobře, že nejde jen o finanční a fyzické nasazení, které společně věnujeme projektu Občané městu, město občanům, ale i o jistou míru idealismu, s nímž se pouštíme často do velmi nelehkých rozhodování a nejistých výsledků, za něž se nám jen občas, spíš vůbec, dostane alespoň slovního ocenění. O to více se ale ukazuje, že tato práce smysl má, pravda, pokud nás bude přeci jen o něco více a naše snahy budou více a lépe koordinovány. 

Kromě poděkování vás proto každého prosíme vytrvat a posunout se zase o něco výš v politických patrech rozhodování a občanské angažovanosti. Že je to reálné, ukázaly poslední podzimní volby a úspěch, kterého OMMO s vaší nezastupitelnou účastí dosáhlo!!!

Naším společným přáním proto je: vytrvejme a zkusme získat zase o něco více příznivců a těch, co se chtějí angažovat ve smyslu občana, který je odhodlán pracovat s myšlenkami, diskutovat, měnit věci nikoliv silou slov, vulgárnostmi a laciným vybízením k boření toho, na čem je užitečné stavět a dále nezbytné rozvíjet. 

Díky a vše dobré v dalším roce!

H. Svobodová

předsedkyně OMMO