Vážené kolegyně, vážení kolegové, všichni, kteří kandidujete za hnutí OMMO

21.09.2022

děkujeme vám všem za rozhodnutí jít s námi tzv. do toho. Zvláště děkujeme za osobní nasazení a také nemalé finanční prostředky, které jste volebnímu snažení věnovali. Moc dobře si uvědomujeme, že jste tím podpořili nejen sebe coby kandidující v jednotlivých místech, ale také politické hnutí Občané městu, město občanům. Věříme, že se vaše nasazení zúročí a občané v obcích a městech vás podpoří svými hlasy. Troufáme si také věřit, že spolupráce s hnutím OMMO volbami neskončí a vytrváte s námi dál. Rádi bychom využili navázaných vztahů do budoucna a pokusili se je rozvinout v rámci politických a občanských aktivit. Komunální úroveň je slibný začátek a politické hnutí OMMO má dobrý myšlenkový i organizační základ. Bez vaší podpory se ale jeho další setrvání a působení neobejde. 

Takže držíme palce a ještě jednou díky! 

Výkonný výbor OMMO