V Lomu díky ČSSD setrvalý stav, stále „Schwarzovo“

21.04.2019

V. Balín

Po komunálních volbách nejedno srdce "milých Lomáků" zaplesalo. Potencionální opozice, která by měla šanci utnout "řádění rodiny Schwarzových" v tolik zkoušeném městě, získala většinu. Sice křehkou, jednoho hlasu, ale většinu. Díky klimatu, vytvořeného a pěstovaného strachu se podařilo uskupení Severočeši.cz získat 8 mandátů a jejich tradičnímu podporovateli ODS jen 2 mandáty, což je 10 mandátů z 21-členného zastupitelstva. Opozici by tak bývalo mohlo tvořit 5 mandátů uskupení Svobodní, 3 mandáty uskupení Žiju v Lomu, 2 mandáty ČSSD a 1 mandát pol. hnutí OMMO, tj. 11 mandátů.

Píši dle smutné "oportunistické reality chování zástupců ČSSD", tj. "mohly vytvořit". Jenže dva mandáty, resp. jejich nositelé se za pozici 2. místostarosty a předsedy Kontrolního výboru ZmL spojili se Severočechy.cz, tedy "rodinou Schwarzových", a ODS. Jenže to není vše. Nejkomičtější bylo a je, že nešlo o zvolené dva zastupitele, ale o "náhradníky". Oni totiž museli dva zvolení a následně ještě výše postavený náhradník odstoupit, na uvolněné mandáty zvolených MUDr. V. Čejky a M. Roštejnského a odstoupivšího E. Tyšera nastoupil J. Linda, junior (pro znalce lomské historie záměrně zdůrazňuji "junior", protože jeho otec byl několik volebních období před listopadem předsedou MNV Lom) a Ing. R. Lafek, který se stal asi největším "skokanem" voleb v Lomu, protože mandát zastupitele získal až ze třetího místa náhradníků. Dokonce byl jako údajně - dle hodnocení radního Schwarze- "poddajný měkkouš" zvolen do pozice 2. místostarosty. Zastupitel Linda do funkce předsedy KV ZmL. Co dodat?

V Lomu tak díky ČSSD setrvalý stav a stále "Schwarzovo". Praktiky "šikanózního vládnutí" městem Lom a jeho "milými Lomáky" pokračuje a dalo by se tvrdit, že s ještě větší intenzitou. Konečně musím říci, že leckdo může koalici Severočeši.cz, ODS a ČSSD i závidět. Většinou, bez většího odporu opozice prosazují, co chtějí a usurpují si i právo specifického výkladu zákonů a zásad zastupitelské demokracie a samosprávy města.

Začalo to hned informací o prvním ustavujícím zasedání ZmL z pera paní starostky K. Schwarzové, kde bezostyšně lhala o tom, co a jak se odehrávalo kolem osoby zastupitele za OMMO Bc. M. Dancsa v měsíčníku Lomská radnice, který vydává paní starostka, pardon lomská radnice. Když se dopisem pan Dancso ohradil a žádal, aby na stejném místě vyšla jeho reakce na uvedené lži a nepravdy, dostalo se mu odpovědi, že nelze z důvodu tiskového zákona jeho reakci uvézt, protože je to proti etice a slušnému jednání. No,...?! Paní starostka si jako vždy popletla "dojmy s pojmy" a prokázala svou až neskutečnou neznalost zákonů a standardních zásad oné, jí samotnou vzpomínané slušnosti. Konečně, vždyť ortodoxně např. již třetí volební období se na zasedáních ZmL např. ověřovatelé volí a je to tak dokonce opět navrženo v programu pro 4. zasedání ZmL na 24. 4. 2019. A to i přesto, že zákon o obcích stanovuje, že tato funkce na zastupitelstvu je jmenovaná řídícím jednání. Podobně se takové excesy dějí z jejího způsobu řízení jednání i směrem k dalším problémům, a asi žel nejen na zasedáních zastupitelstva. Leč opozice jako celek mlčí. Mohlo to skončit, ale žel díky oportunismu ČSSD se tak nestalo a stav pokračuje. Pokračuje...

Sliby z ustavujícího zasedání ze strany starostky Schwarzové, že zástupci z řad opozice dostanou šanci podílet se na správě města Lomu v komisích Rady města Lomu, se ukázaly opět jako liché nebo minimálně zvláštní. Hnutím OMMO navržená zkušená, bývalá zastupitelka paní J. Hanzlíková byla nakonec z komise pro majetek, bytové a nebytové hospodářství, životní prostředí, vodohospodářství a dopravu (to je záběr, co?) odvolána. Nedostávala na jednání komise pozvánky, a tak si paní starostka mohla "vyrobit" důvod pro odvolání - "z důvodu neomluvených absencí na jednání komise". Zkoušel se někdo z PT čtenářů omlouvat z něčeho, o čem ani nevěděl, že se koná?

Takže, "milí Lomáci" doporučuji Vám odvolat starostku města Lomu z důvodu "její totální absence znalosti zákonů, zásad přívětivé samosprávy, etiky a slušnosti". Můžete k tomu přidat i dva borce z oportunistické ČSSD. Že to nejde? To samozřejmě vím, nejsem přeci starostka Lomu", abych nevěděl, že?! Přesto to jde, když k tomu najdete odvahu a nebudete takové imitace představitelů samosprávné demokracie volit. Do té doby si to však užijte. Sevročeši.cz, ODS a ČSSD si také užívají...a za vaše, "milí Lomáci", za vaše.

Hezké dny, i jako bývalý pravidelný účastník jednání ZmL, s důrazem na "bývalý" (nechtěl jsem přijít ze styku s lomskou realitou o rozum). Asi tak.