V. Balín: Slibem neurazíš, krádeže myšlenek se netrestají…

08.09.2020

S klidem doloženým realitou nejen mostecké politické scény lze slogan "slibem neurazíš, krádeže myšlenek se netrestají" dát na "erb" většiny politických subjektů a stran. Zejména těch, co trvale, a beze studu, ohlupují občany-voliče.

Nejinak tomu je i ve volební kampani pro krajské volby na podzim 2020. Od tzv. tradičních politických stran jsme na podobné přístupy zvyklí. Někdy dokonce sliby plní, i když jde často o naprosto nelogické kroky, které zejména nyní v době pandemické s dramatickými dopady na vývoj ekonomiky i platební bilanci státu i regionů, a samozřejmě domácnosti, jsou dosti problematické. Co naplat, že odborníci, jejichž rad se politici dovolávají, dokonce je vyžadují, když je dostanou, pak dělají pravý opak v domnění zisku většího počtu politických bodů, a hlavně voličských hlasů oproti konkurenci. Tak se dostane na 5 000,- Kč tzv. rouškovného pro důchodce, slibuje se zrušení tzv. hrubé mzdy a snížení daňového zatížení určitých skupin pracujících na 15 % atd. V takových případech se zejména premiér A. Babiš rád odvolává na povolební koaliční smlouvu, v níž přeci takové kroky (sliby) mají a k jejich naplnění se zavázali. Zavázali se ovšem v určitých ekonomických a společensko-politických podmínkách, o těch zdravotních nemluvě a ty jsou dnes komplet jiné. Tak proč najednou dogmaticky trvat na jejich realizaci, když skoro vědomě zatěžujeme dluhem příští období a některé dluhy za nás mohou platit naši potomci?! Ale což, to my (čtěte oni, ti borci všehomíra, naši současní politici, zejména ti "agentoidní") přeci nebudeme. Jistě znáte rčení "po nás potopa". Tak nějak to nejen vypadá, ale žel i je.

Přesto se předvolební sliby dávají, protože slibem fakt nikoho, zejména "pomýleného, oblouzněného občana-voliče", neurazíš. Vedle tradičních stran takovým přístupem vynikají i nová hnutí či koalice. Např. koalice UFO, ProMost (ČSSD, i když všichni do koalice zaangažovaní tvrdí něco jiného) pod názvem LEPŠÍ SEVER ústy jednoho z kandidátů primátora Mostu J. Paparegy sliby jen srší. "Nucené začleňování nefunguje", útočí na voličské smysly J. Paparega. Proč ne? Cožpak tzv. memorandum s pronajímateli bytů a dalšími subjekty kolem zajišťování bydlení nefunguje a není hodno chvály, kterou sami jeho iniciátoři v médiích pěli? Cožpak kontejnerové bydlení vymýšlené a slibované ProMostem také nic, nula? Proč ano? Vypověděla Agentura pro sociální začleňování smlouvu s městem Most? Kvůli jeho nepřijatelným krokům sociálního inženýrství v oblasti bydlení ve vyloučených lokalitách, a neplivlo město de facto na nemalý finanční přínos pro Most pro řešení právě problémů sociálního začleňování? Ano, není nutné mít u vesel ANO, když stačí ProMost v tiché, "velké" koalici s ODS a podporou "levně prodejné" KSČM!

A sliby prostě frčí dál. "Zastavíme vysídlování kraje", perlí na billboardech J. Paparega, mimo jiní další nesplnitelný slib. On fakt často neví, o čem vůbec mluví. Jaký recept má on nebo koalice LEPŠÍ SEVER na řešení tohoto jistě velkého problému Ústeckého kraje? Most se uvedeným problémem vysídlování obyvatel potýká celé polistopadové období. Meziroční poklesy byly zaznamenávány v hodnotách stovek obyvatel trvale hlášených v Mostě. Nedokázal to zatím zastavit a svým sociálním inženýrstvím to nedokáže ani ProMost. Za jeho "vlády" byl např. zaznamenán pokles trvale hlášených obyvatel v Mostě mezi roky 2018 a 2019 o 413 osob. V roce 2020 pokles pokračuje a na webu města se dozvíte zatím poslední údaj ke konci července 2020, že pokles pokračoval a oproti roku 2019 došlo v Mostě k dalšímu úbytku 224 trvale hlášených. Takže by asi pan primátor měl z billboardů slibovat nebo nabízet - "volte nás LEPŠÍ SEVER, víme jak na to, aby pokles obyvatel kraje pokračoval, ozkoušeli jsme si to na komunální úrovni, jde nám to, fakt jde, a slibujeme, že odfiltrujeme zejména ty tzv. nepřizpůsobivé". Případně by k tomu slibu mohl přihodit opět nějaký vymyšlený hoax ze sociálních sítí v podobě falešné složenky pro nějakou romskou rodinu na minimálně částku přesahující 35 tisíc Kč. Ano, to jim jde, v tom jsou kluci a holky z LEPŠÍHO SEVERU mistry světa sice. Možná až tolik ne, jde přeci jenom o provinční borce, ale v Ústeckém kraji určitě.

Že čekáte na druhou část úvodního sloganu "krádeže myšlenek se netrestají"? Tak tady je. Politické hnutí Občané městu, město občanům (OMMO) již po druhé v Mostě neuspělo. Byť náš volební program i jinak "zajímavě redigované" periodikum Mostecký deník vyhodnotil jako nejprogresivnější v reagování na problematiku komunální politiky a samotného Mostu. Neuspěli jsme, ale náš volební program ano, je plněn. Je totiž "vykrádán" subjekty jinými, hlavně vládnoucím hnutím ProMost, které řadu myšlenek a nápadů ve svém volebním programu (dáli se vůbec o volebním programu v jejich případě mluvit) nemělo. Nejmarkantnějším příkladem je myšlenka tzv. participativního rozpočtu. ProMost, zejména jeho zastupitel, náměstek primátora pan Hrvol si jej doslova osedlal jako svého koně. Žel, zapomněl se seznámit s detaily a skutečným obsahem participativního rozpočtování, jinými slovy o zapojení občanů do správy věcí veřejných a zvýšení jejich angažovanosti a zájmu o dění kolem sebe a ve městě.

OMMO již v září 2012 organizovalo na VŠFS v Mostě ve spolupráci s iniciativou Alternativa zdola a informačním střediskem EUROPE DIRECT odborný seminář na téma participativního rozpočtu a zapojení občanů do správy věcí veřejných. Problém participativního rozpočtu byl ve všech volebních programech OMMO v různých typech voleb-komunální i krajské úrovni. V Mostě jsme neuspěli, ale jinde na Mostecku ano, i v jiných místech ČR. Dokázali jsme najít i cesty v současné legislativě (v zákon č. 128/2000, Sb. zákon o obcích), jak by šlo a jde participativní rozpočtování realizovat a občany do něj již nyní trvale bez podobných "hrvolovských kampaní" zapojit. Tato iniciativa však musí vycházet z komunitních aktivit, z komunitního poznání, k čemuž musí místní orgány vytvářet podmínky, a ne je doslova shora "mistrovat" k obrazu svému a k tomu, co by město stejně dělalo. Ale když ono to lépe vypadá, když se vše tváří a občanovi se dává falešná představa angažovanosti a možnosti do toho mluvit, že je vyslyšen, že pane Hrvole? Konečně i měsíčník Mostecké listy pak mohl přinést doklad toho, proč se to vše dělo.

Je před krajskými volbami, tak proč by se "desítka" z krajské kandidátky koalice LEPŠÍ SEVER nemohla na úvodní stránce blýsknout s "vítězi" prvního rádoby participativního rozpočtu města Mostu. Těch zneužitých lidí kolem náměstka Hrvola mi je docela líto. A jak Hrvol v komentáři k fotce u článku "Je rozhodnuto. První participativní rozpočet Hejbni Mostem má své vítěze" řekl: "Své příznivce si participativní rozpočet našel a už nyní se těšíme na nové nápady". Ano, vůbec prvním "příznivcem myšlenky OMMO o participativním rozpočtu" byl zřejmě pan Hrvol, resp. ProMost, potažmo koalice LEPŠÍ SEVER. A že se na nápady občanů těší, a nic v organizaci aktivit komunit, SV, škol, podnikatelů atd. či fyzických osob určitě opět neudělají, si dovedu představit. Ovšem chlubení se cizím peřím se dá také určitě očekávat. Tak asi tak...

Nuže, občané-voliči, 2. a 3. 10. 2020 chutě k volebním schránkám, roušky nebo ochranné štíty na sebe a zkusme volit někoho pro náš lepší kraj. On a zejména my všichni bychom si to již konečně zasloužili. Ale nevolit "slibotechny a vykradače" myšlenek jiných.