V. Balín: SBD Krušnohor Most v nedbalkách, bez úcty ke svým členům, občanům statutárního města Most, a zejména k právu

07.08.2019

Autor textu sleduje již dlouhodobě "aktivity" tohoto SBD. S jeho texty se můžete seznámit na www.balin.cz nebo FB.

Byl jsem rovněž jediný, kdo se nesmířil s tím, že si SBD Krušnohor protiprávním vyloučením skoro 23 tisíc členů ponechal a nevrátil, jak dle stanov měl, třísetkorunový vstupní podíl. To v součtu činí skoro 5 mil. Kč. Nakonec až u soudu, na pokyn ředitele F. Ryby, který se pobál dalších kroků a finanční újmy, směla tehdejší bývalá právní zástupkyně SBD jít na dohodu. Oněch 300,- Kč jsem měl na účtu ještě před nabytím právní moci rozhodnutím soudu. Škoda jen, že nikdo další se nepřidal a 5 mil. Kč si na SBD Krušnohor dále užívají.

Snad to byla "únava" z jednání SBD, snad "seniorská lenost", které zapříčinily skoro půlroční absenci v mých mediálních aktivitách ke "kauze" SBD Krušnohor. Až článek   https://www.lidovky.cz/byznys/pravo-a-justice/krusnohor-ridi-bytovou-politiku-v-moste-dosah-ma-i-na-radnici-ted-se-soudi-s-vlastnimi-druzstevniky.A190713_125737_ln_byznys_pravo_ssu   K. Kolářové z Lidových novin, kde je i tak řada nepřesností, mě nadzvedl a připomněl v parafrázi jedno z četných myšlenek J. Wericha: "S hloupostí se nedá vyhrát, ale to neznamená, že se s ní má přestat bojovat". V tomto případě jde o ono arogantní protiprávní jednání SBD Krušnohor. Zejména členů představenstva a jeho ředitele F. Ryby. 

Předně SBD Krušnohor není propojen s politickou stranou. Sdružení Mostečané Mostu (SMM) je občanským sdružením a na politickou stranu nebo politické hnutí si jen "hraje". Obchází zákon a směrem k účasti ve volbách, zneužívá své dominantní pozice na trhu komunálních komodit - správy domů, zakázek s tím souvisejících pro podnikatelské prostředí a firmy, od nichž je na oplátku štědře dotován a sponzorován. Tedy údajně jako ono "nepolitické" občanské sdružení. Konečně na tuto skutečnost byly podány již v červnu 2018 tři žaloby na zrušení činnosti občanského sdružení SMM ke Krajskému soudu v Ústí n. L. Zatím tam spokojeně leží a SMM se opět zúčastnilo komunálních voleb do Zastupitelstva statutárního města Mostu v říjnu 2018.

Pozice SBD v Mostě, jeho praktiky o zastrašování, vyhrožování a neurvalého bezprecedentního chování vůči těm, kteří jej kritizují či s jeho praktikami nesouhlasí, byly zřejmě důvodem, proč jsem byl jediný z členů družstva vyloučen na základě údajného neplacení členských příspěvků. Šlo o velkou skupinu členů, jejichž členství bylo více méně formální a posloužilo SBD dosáhnout na "privatizaci" bytového fondu v 90. letech minulého století. Tímto neoprávněným krokem, jak konec konců přiznal i odvolací soud, bylo zrušeno usnesení představenstva SBD z roku 2016 a jeho současné konání nemá oporu v zákoně. Jejich mandát je rozhodnutím soudu neplatný. Dokonce již bylo 19. 7. 2019 doručeno oběma stranám sporu, tedy i na SBD Krušnohor. Od tohoto data nabylo i právní moci. Takže to, že ředitel SBD Krušnohor F. Ryba údajně chodí mezi družstevníky a tvrdí, že takové hloupé usnesení žádný soud nikdy nepřijme a takové rozhodnutí prostě není, je lživé.

Škoda rovněž, že v článku v Lidových novinách není informace o tom, jak se SBD Krušnohor podílel na rozprodeji bytového fondu na sídlišti Litvínov - Janov a že to byl z valné části on, kdo stál u jeho dnešní nepříliš vábné situace a stavu. Škoda, že v něm nebyla ani informace, jak se tyto praktiky prodeje družstevních bytů odehrávají již drahně let (od konce 90. let minulého století do dnešních dnů). Že se prodávalo a kupovalo, aby se dále prodávalo i členům představenstva SBD, spřáteleným subjektům. A prodávalo údajně tzv. za hubičku. Vždyť rozdíl mezi cenou obvyklou a sjednanou činil údajně skoro 48 mil. Kč. Na tuto skutečnost prý byla upozorněna i Kontrolní komise SBD Krušnohor, aby vše prošetřila. Takže tím, že zatím nekoná, rozšiřuje dosavadní "pachatele" z řad představenstva SBD i o členy této komise.

Otázkou zůstává, jaká je vlastně vymahatelnost práva v České republice, a na Mostecku zejména? Jenže v čele vlády ČR je trestně stíhaný premiér. Na Pražském hradu prezident flagrantně porušující Ústavu ČR.... 

A co na to Vy(my), ob(v)čané?