Z dnešního jednání KS v Ústí nad Labem jasně vyplynulo: Spolek Sdružení Mostečané Mostu se zrušuje

02.06.2023

Tisková zpráva

Dne 2. 6. 2023 proběhlo závěrečné jednání ve věci návrhu politického subjektu Občané městu, město občanům na zrušení Spolku Sdružení Mostečané Mostu. Jednání probíhalo u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Dovolíme si učinit stručnou retrospektivu dění. Spolek Sdružení Mostečané Mostu, resp. Sdružení Mostečané Mostu působí na mostecké komunální politické scéně od roku 2006. Tento "subjekt" se účastnil volební soutěže politických stran a hnutí tak, jak plynulo z příslušných zákonů a ustanovení ve smyslu "politického subjektu", "politické a volební soutěže", sám sebe se však vždy snažil prezentovat jako "otevřené, dobrovolné a nepolitické společenství lidí". Přitom zejména dle ekonomických, personálních, a především politických vazeb a zájmů bylo, a je, více než jasné, že šlo, a jde, o otevřené politické angažmá s cílem politiku nejen ovlivňovat, ale také se jí aktivně účastnit, zároveň ale "obcházet zákon o sdružování v politických stranách" a tvrdit, že "Spolek Sdružení Mostečané Mostu není totéž, co Sdružení Mostečané Mostu". Je také dohledatelné, že Spolek Sdružení Mostečané Mostu ve svých statusových listinách užívá zkratku Sdružení Mostečané Mostu, a to i potom, co změnil název po r. 2018.

Ve smyslu odporu k takovému postupu a opakujícímu se jednání konalo hnutí Občané městu, město občanům, když podalo podnět na zrušení Spolku.

Dovolíme si podotknout, že Spolek byl již na základě předchozího verdiktu (2020) krajského soudu vyzván, aby od nepřípustné politické činnosti upustil. Přesto se tak nestalo a Spolek se opakovaně účastnil např. dalších komunálních voleb v r. 2022. Jeho účast – politická činnost-ve volbách tak byla v jisté fázi záměrně matoucí k mosteckému elektorátu, i když, pravda, s dalším "S" ve svém označení. V převážné většině svých propagačně zaměřených materiálů ale i nadále vystupuje tento Spolek jako "Sdružení Mostečané Mostu".

Poté, co KS Ústí nad Labem přezkoumal důkazní materiál a projednal všechny dostupné skutečnosti celé věci, rozhodl dne 2. 6. 2023 o zrušení Spolku Sdružení Mostečané Mostu. Verdikt je nepravomocný.

Na závěr mi dovolte jednu poznámku: je jasné, že mozaika tvořící mostecké prostředí vazeb a vztahů, a jistě nejen ke zmíněnému Sdružení, je skutečně jen střípkem. A jak se říká, kde "otcové končí, synové a dcery pokračují". Jedno pokračování se začíná v centru Mostu v řádech zatím "lehké" miliardy opět rozvíjet za účasti i některých staronových person.

H. Svobodová

předsedkyně OMMO