Téma emancipace žen v některých souvislostech

09.07.2020

Jedno ze sociálně genderových témat majících svou minulost a zcela určitě i budoucnost. Třeba jako na četbu na léto odkazujeme na zajímavý rozhovor s historičkou Milenou Lenderovou pro heroine.cz... 

Zatímco ve Francii se kořeny skutečné emancipace hledají v 17. století, u nás tato vlna přichází až ve století následujícím. Jak obtížné bylo prosazovat emancipační kroky v tehdejší společnosti?

Samozřejmě obtížné, jako je obtížné prosazování lidských práv vůbec. Aby měla ženská emancipace nějaký význam, nemůže se týkat jen ženy jedné či několika málo žen. Jakékoli emancipační hnutí je až jedním z výsledků přesvědčení, že lidé jsou si rovni a mělo by se s nimi tak jednat. Ale v Čechách máme jeden zajímavý paradox: ve vlasteneckém prostředí doby předbřeznové (pozn. autorky: před revolucí 1848) byly Češky povzbuzovány, aby se vzdělávaly, ba dokonce aby se věnovaly literární tvorbě. Národně emancipující se česká společnost měla vzdělanou a veršující ženu ve svém programu. Až když se ženy - už potřebně vzdělané - začaly hlásit o kvalifikovanou práci, nastaly potíže.

zdroj: https://www.heroine.cz/spolecnost/2694-kdyz-se-zeny-zacaly-hlasit-o-kvalifikovanou-praci-nastaly-potize-rika-historicka-milena-lenderova