Tedy promiňte, "Most je skutečný" a kdo jej "ovládá", je také navýsost skutečný/é

07.04.2019

V článku    https://www.lidovky.cz/byznys/pravo-a-justice/kdo-ovlada-skutecny-most-bytove-druzstvo-omezilo-pocet-delegatu-a-narazilo-u-soudu.A190315_115537_ln_byznys_pravo_ssu se před časem objevily některé interpretační pokusy o tom, cože se to děje v Mostě, a také s jeho "družstevnictvím" v oblasti bytové. 

Autorka článku zřejmě vychází z některých informací, které nejenže kolují veřejnou sférou mosteckou (krajský soud se zabýval, a nejen tímto), mohly tzv. prosáknout celostátně, neboť tahle forma/firma či finta o "družstevnictví" nejenže nezůstala u původního záměru, povýšila jej také na politiku, resp. formu fungování, jejíž principy uplatňují především ti, kteří v Mostě dlouhodobě vydělávali a vydělávají na "družstevní ideologii", ale mnohem více na důvěřivosti a rádoby informovanosti lidí, tedy občanů bydlících v početné části bytového fondu Mostu. S převahou jde o bydlení typu panelových domů a bytů, které - vzhledem k tomu, kdy vznikaly- cca i 50 let zpět, potřebují dnes opravy i úpravy. To spolu se všemi možnými i nemožnými aspekty vytváří podhoubí silného lobbování, "vzájemně výhodných spojenectví" a není nad nejen "marxleninskou prozódii" o tom, že politice se zadaří, když ekonomika "zatlačí na správném místě". Pravda, "sou-druzi" to měli před listopadem 1989 tak nějak víc pod kontrolou, nyní to tak nějak víc stojí, a hlavně - pořád to nestačí... (sic!) V Mostě proto po čase vzniklo Sdružení Mostečané Mostu (SMM), které sice do světa vůkol "troubí", jak je nepolitické, ale 

"Zákon o obchodních korporací vymezuje, že úkolem družstva je zajišťování bydlení a správa domů. Krušnohor ale nevidí problém v tom, že jeho vrcholní zástupci jsou zároveň aktivní v lokální politice."

zdroj:  https://www.lidovky.cz/byznys/pravo-a-justice/kdo-ovlada-skutecny-most-bytove-druzstvo-omezilo-pocet-delegatu-a-narazilo-u-soudu.A190315_115537_ln_byznys_pravo_ssu 

Tak "politické" nebo "nepolitické"? Protože "apolitické" by bylo snad už více než k popukání...

Ale co je na všem tom snažení, podvodech a "jánabráchismu" nejzávažnější? To družstevnictví se postupně stále více stává zprofanovanějším způsobem vlastnictví, podnikání a stává se zřejmě otevřeným zneužíváním moci ve prospěch těch, kteří řeknou, že 

"Naopak, je to velké plus, protože můžeme lépe zastat potřeb družstevníků, vlastníků a nájemníků. Doporučujeme to všem velkým bytovým družstvům," uvedl Prokeš. 

zdroj: tamtéž

A kdybyste nevěřili, pochybovali nebo prostě nad tím vším chtěli mávnout rukou, pak ještě chviličku ...třeba jen mrkněte mezi řádky nebo na některá schodiště mosteckých sídlišť, spočinula na nich totiž další "oprášená" "ALTERNATIVA pro správu bydlení" pod staronovým názvem "gabit"... ,

Takže už víte, kdo skutečně ovládá Most?

HS