J. Vopátek (SZ): Tanečky vedení města kolem nového Tržního řádu města Třeboně

26.07.2022

Již na přelomu června a července letošního roku zaslal městu Národní památkový ústav vyjádření, že oplocený areál zámku není veřejným prostranstvím dle Tržního řádu města Třeboně. Stánkový prodej zde tedy může být a tržní řád na to nemá vliv.

zdroj: https://trebon.zeleni.cz/tanecky-vedeni-mesta-kolem-noveho-trzniho-radu-mesta-trebone/