Také v Rusku se někteří zhlížejí ve fašistických vzorech

12.01.2020

a jde přitom o oficiální ruská média a jejich moderátory  https://www.forum24.cz/oficialni-rusky-novinar-napsal-ze-mussolini-byl-skvely-muz/ .

Jistě máme v paměti "tahanice" kolem pomníku maršála Koněva stojícího v Praze 6  https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zastupitele-prahy-6-rozhodnou-o-osudu-kontroverzni-sochy-marsala-koneva-40296252 . Jistě lze na celou věc mít různé názory. Osobně si myslím, že podíl a roli vojáků tehdejšího Sovětského svazu při osvobozování Československa nikdo nezpochybňuje. Přitom pochybnosti mohou i po létech vyzývat osobnosti některých sovětských vojevůdců spojených - bohužel - s událostmi tragickými pro země tzv. východního bloku, zejména s násilným potlačováním  lidských a občanským práv ve jménu "upadajícího systému reálného socialismu, který se neštítil ničeho". To není ničí výmysl, překrucování historie (v tom je "ruská - sovětská - ruská škola manipulace vcelku úspěšným aktérem), ani laciné rozpoutávání nenávisti. A právě pokračovatelé těchto dobře nacvičených manipulací se postupně po pádu "východního bloku" posouvají tu více, tu méně úspěšně zase o něco dál, když přirovnávají právě fašistického "duce" B. Mussoliniho ke "skvělému muži"   https://t.me/SolovievLive/13594

Ptáme-li se na důvody, proč tak asi "ruská propaganda" s takovým nasazením činí, nabízí se odpověď: podstata spočívá v existenci režimu totalitních, fašistických, nacistických a také "stalinistických" majících na svém čele "vůdce", kteří vehnali národy do vraždění vlastních občanů i těch v sousedních zemích. Tyto systémy ve jménu, kterých tak tito konali, se často předháněly v krutostech a rafinovanosti "strojově realizovaných praktik". Kroky oficiální ruské propagandy si zřejmě nepřestávají pohrávat s myšlenkou, jak poukázat na jiné a jinde, a defacto omluvit sebe sama, kteří s podobnými praktikami měli také co dočinění a označovat jejich příklady za "skvělé". 

Proč tedy také v sobě nevidět takové "skvělé příklady" pro budoucnost?!

/HS/