Svého druhu sociální darwinismus po mostecku?

04.09.2020

Glosa

I tak lze charakterizovat obsah článku... V Mostě si rodiče stěžují na rozdělení prvních tříd podle barvy pleti (zdroj:   https://www.novinky.cz/domaci/clanek/v-moste-si-rodice-stezuji-na-rozdeleni-prvnich-trid-podle-barvy-pleti-40335171#utm_content=ribbonnews&utm_term=mosteck%C3%A1%20%C5%A1kola&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz )

Napadá mě přitom, že nejen tyto kroky spíše svědčí o tom, že kdysi možná škola s dobrou i lepší pověstí v posledních letech zaznamenala "propad své prestiže, odchody nemalé části zkušených pedagogů a kulturně sociální propad..." Zejména poslední aspekt však nespočívá pouze v přítomnosti a "přílivu" dětí romské části populace v Mostě, na což se mnozí více či méně zainteresovaní průběžně odvolávají (veřejnost i místa odpovědná za chod škol). A pevně věřím, že budou odvolávat, pokud to jen půjde, a jestli tomu říkat rasismus, xenofobie či latentní homofobie, možná v tuto chvíli není až tak rozhodující. V Mostě a "lepším severu" je toto již nepsaným, a myslím, že už i psaným koloritem. 

Nechci nyní zkoumat příčiny a souvislosti. Vývoj na zmiňované škole je souběhem zřejmě více faktorů. Jedním z nich může být, že de facto žádná z mosteckých škol příliš v kontextu této atmosféry a "přízně k romské populaci" netrvá na přítomnosti romských dětí. A tak se jedno z řešení může nabízet v tom, že se podmínky k přijímání těchto děti pozvolna vytvoří na některé ze škol, kam se tyto děti nakonec s převahou soustředí. Škola skvící se kdysi přívlastkem "sportovní", dnes v tomto smyslu oslabila, a tak je aspoň snaha udržet jakési "falešné povědomí" o tom, že se tak děje "větru, dešti navzdory". Jedna z nastupujících tříd dostane do vínku přívlastek "sportovní" a děti se tzv. vyselektují z "bílé" části populace. Pravděpodobnost romských zástupců v této třídě je - z řady více či méně objektivních důvodů - nízká, navíc ohledně komentu, že "Rozdělovali jsme žáky do prvních tříd podle toho, jak přišli.", je spíše argumentovaným zoufalstvím. Jde totiž v prvé řadě o to, aby aspoň do té první třídy přišly děti, které se zahrnou pod onen přívlastek "sportovní". Již málo se však hovoří o tom, že průběžně nakonec odejdou i tyto děti a druhý stupeň de facto začíná od bodu 0, protože třída - původně první již průběžně ztratila na významu "sportovní". Tyto a podobné aspekty a souvislosti se obecně vědí, pravda, již méně se zdůrazňují, a další okolnosti mohou být třeba přímo na úrovni samotného vedení školy (postu ředitele?). Možná i někde - s ohledem na předchozí větu - je odpověď na povzdechnutí jedné maminky: "A proč oni neměli maskota...". Odpovídám, vždyť oni ho už mají!

A snad jen dovětek. Na jednom z billboardů v Mostě se primátor města, tuším, honosí tím, že jeho zvolením bude "Most dycky slyšet". Nezbývá mi než dodat: ale ono už je, pane primátore. Jen "dycky Most" je takovou ironií o tom, co vlastně je o něm slyšet.

H. Svobodová