V. Balín: Sociálnímu inženýrovi J. Nedvědovi ze SMM se verdikt KS nelíbí. Jak je to možné?

27.06.2023

zdroj: https://www.balin.cz/

Dne 2. 6. 2023, jak je již všeobecně známo, rozhodl KS v Ústí n. L., zatím nepravomocně, o zrušení Spolku Sdružení Mostečané Mostu. Dalo se očekávat, že se ti, kteří zřejmě žijí v právním bezvědomí a zákony ČR jim příliš mnoho neříkají, dovolají. Nám, kteří jsme se, alespoň já osobně, od vstupu SBD Krušnohor v roce přes svůj politický nástroj, připomínající blahé paměti "Lidové milice předlistopadové KSČ, Sdružení Mostečané Mostu", snažili upozorňovat na to, že je jimi flagrantně porušován zákon o sdružování občanů v politických stranách a politických hnutí. A že se jde i proti volebním zákonům, a podobná uskupení napojená a propojená s podnikatelským prostředím jsou proti smyslu demokracie a uvedeným zákonům. Vrcholem politické ignorance registračního úřadu na Magistrátu statutárního města Most pak byly volby v roce 2010. To již Sdružení Mostečané Mostu nezakrytě vstoupilo do voleb jako občanské sdružení, nikoliv jako politická strana či politického hnutí, které ze zákona mají právo kandidovat a podávat kandidátní listiny. Pokračovalo to až v podstatě do posledních voleb v roce 2022. Vždy se za nějaký ten finanční obnos našel nějaký politický subjekt, který toto bezprecedentní obcházení zákonů umožnil a podal jakoby za sebe kandidátní listinu. Tu to bylo ono SOS, později Severočeši.cz či naposledy v roce 2022 tzv. Nový sever sídlící v Chomutově.

Volební kampaně něco stojí a v případě Sdružení Mostečané Mostu byly po ruce vždy finance od podnikatelů a firem, které dostávaly a dostávají zakázky od "otce zakladatele" SBD Krušnohor. Zapomněli snad všichni v Mostě na tu korupční volební kampaň 2010 Sdružení Mostečané Mostu a tehdejšího svého podnikatelského guru J. Zelenky za nějakých 30 mil. Kč, kdy se veřejně na náměstí "nakupovaly" voličské hlasy za televize, notebooku, horská kola a dokonce tři Fábie? I když Zelenka byl výjimkou, toho do politiky vedli osobní zájmy ještě před A. Babišem, kdy chtěl a potřeboval ke svým všem podnikatelským pozicím ještě politickou moc a pro SBD toho moc nedělal, jen je využil. Později cca rok před komunálními volbami v roce 2022 přišla další "pomoc" v podobě přejmenovaní občanského Sdružení Mostečané Mostu na Spolek Sdružení Mostečané Mostu. To se stalo i prapodivným argumentem pro rozhodování KS v Ústí n. L. o volební stížnosti s návrhem na zrušení registrace kandidátní listiny tzv. volební strany Sdružení Mostečané Mostu. Soud sdělil, že Sdružení Mostečané Mostu není Spolkem Sdružení Mostečané Mostu, byť stížnost byla dokladovaná cca 42 konkrétními důkazy personálního propojení obou těchto uskupení a existovalo v té době již pravomocné rozhodnutí jiného senátu KS v Ústí n. L. o zákazu činnosti Spolku Sdružení Mostečané Mostu v případě, že do 6. měsíců od 23. března 2023 nezanechá politické činnosti a doslova v něm bylo uvedeno, že se mu zakazuje kandidovat do komunálních voleb v roce 2022 v Mostě!!

Nejen pro mě osobně je úsměvné číst výroky z dílny sociálního inženýrství zastupitele SMM Ing. J. Nedvěda (mimo byl i s cestou v uskupení SMM před volbami v roce 2022 něco málo přes půl roku, když se v předchozím volebním období angažoval v uskupení ProMost a "správně usoudil", že se mu jeho "sociální inženýrství" bude mnohem lépe a radostněji provozovat v řadách Spolku Sdružení Mostečané Mostu). Zde dostal konečně jeho vytouženou pozici lídra kandidátky a jak je vidno z jeho komentářů k rozhodnutí KS Ústí n. L. ke zrušení Spolku Sdružení Mostečané Mostu, není mu proti srsti osvojit si i právně zavádějící až pomýlenou argumentaci.

Cituji: "Podpora politické činnosti, která je spolku vytýkána, byla jen jedna z dalších činností spolku. Ten sám o sobě politickou činnost nevykonává," dodává. Podle něj se spolek nevzdává, chce před justicí svou činnost uhájit a spor vyhrát. "Už jen proto, že v České republice je hodně spolků, které podporují svoje lidi v tom, aby byli angažovaní v politice. Pokud soud zruší spolek Sdružení Mostečané Mostu, tak by to mohlo mít dopad na všechny volební strany, které nechtějí být politickou stranou," vysvětluje Nedvěd a dodává, že "spolek SMM vznikl, aby sdružil lidi různých politických názorů." Pane inženýre, opravdu by bylo dobré si přečíst příslušné zákony a dokonce i zakládací listiny občanského sdružení, k němuž jste se tak rychle a rád přidal. Neberte v ochranu jiné skupiny občanů z jiných měst, kde se jako volební strany nějak s ohledem na aktuální problémy daného místa nazývají. Oproti Spolku Sdružení Mostečané Mostu, resp. jak halíte pravou tvář volební strany Sdružení Mostečané Mostu, nejsou napojeny personálně, organizačně ani finančně na žádný podnikatelský subjekt, na žádné družstevní hnutí, nejsou dle zákona občanskými spolky v pravém slova smyslu, ale opravdu jen zvoleným názvem volební strany. Toto přesně z námi doložených důkazů vedlo KS v Ústí n. L. k diskutovanému rozhodnutí, proti němuž jste se jako Spolek Sdružení Mostečané Mostu odvolali. 


více... https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/sdruzeni-mostecane-mostu-se-odvolalo-proti-zruseni-soudem-politici-pracuji-dal.html