Setkání nejenom o politice

26.07.2020

V právě probíhajících letních měsících, nesoucích se ve znamení pokračující "koronavirové hrozby", což přeje spíše připraveným, jsme se vydali na jižní Moravu, mj. do Brna.

Kromě některých zážitkových aktivit jsme se v Brně setkali se zástupci hnutí Idealistů, s nimiž jsme se rozhodli poznat a podebatovat o možnostech spolupráce.

Probrali jsme některá úskalí politických a programových aktivit, s nimiž se potýkáme a snažíme prosazovat. A protože Idealisté jako rodící se politický subjekt má svou základnu (zatím) především na jižní Moravě, přiblížili jsme jim fungování politiky např. v Ústeckém kraji. Činnost Idealistů samozřejmě do budoucna zohlední také komunální úroveň politiky, takže je možné hledat společná východiska a postupy v této oblasti. Otevřené pro nás zůstávají všechny úrovně politické účasti.

Děkujeme zástupcům panu Vašákovi a Karnetovi, že nám věnovali čas a ochotu k jednání.

/hs/