S odvoláním na další zdroje o závažných tématech současnoti

03.02.2019

jsme vybrali: "Dynamika růstu nákladů na bydlení je tak větší, než růst příjmů domácností - to znovu
zvýrazňuje naléhavost řešení otázky dostupného bydlení. Dle výzkumu spol. Deloitte v r. 2017 meziročně vzrostla průměrná nabídková cena bydlení o 13,8 %
na 197 Kč za m2. V porovnání s r. 2010 se nájemné v Česku zvýšilo průměrně o 21 %. Nejvíce v Pra-
ze - více než o polovinu. Vysoké ceny bydlení jsou způsobeny i nastavením bytové politiky - převažuje
vlastnické bydlení a pronájem bytů od drobných vlastníků. Nájemné bydlení je v ČR problematické i
z hlediska kvality vztahů na trhu s bydlením. Časté jsou krátkodobé smlouvy na dobu určitou, majitelé
zamezují i v rozporu se zákonem hlášení trvalého bydliště svým nájemníkům a část nájemního bydlení je
realizována bez smluv - vlastníci neplní své povinnosti vyplývající ze zákona."
(zdroj: Společnost pro trvale udržitelný rozvoj, Zpravodaj 2018)

Za neméně závažné jsou označovány také problematika boje s chudobou či sociální bydlení.

S odvoláním také na působnost hnutí OMMO v Mostě a na Mostecku jsou tyto problémy trvale zatěžujícími faktory nejen pro jednotlivce a skupiny, ale jsou tím, co způsobuje v dlouhodobém trendu vysídlování zdejších měst a obcí.

/hs/