S jakými záměry přichází nový člen Rady vlády Marian Dancso

07.01.2024

Ve svých programových záměrech se chce mj. soustředit:

Motivovat více romských osobností, zejména mladých, talentovaných a nadaných, k zapojení se do rozhodovacích procesů v rámci městských samospráv a přímé účasti v politice a to nejen té komunální. ... 
Prosazovat myšlenku společného vzdělávání všech dětí, mladých, ale i dospělých bez ohledu na jejich etnickou příslušnost, kulturní zvyky či tradice. 

Jeho dosavadní zkušenosti se opírají o téměř dvacetileté zkušenosti v oblastí školství...

Nejprve jako asistent pedagoga, poté jako vychovatel, lektor a učitel všeobecně vzdělávacích předmětů na základní škole. Velmi intenzivně se zajímám o vzdělávání dětí ve vyloučených lokalitách a jejich uplatnitelností na pracovním trhu, o inkluzi a její implementaci do vzdělávacích procesů u nás a v zahraničí.

Přejeme Marianovi hodně zdaru v jeho záměrech. Pro jejich představení jistě využijeme i prostor těchto stránek.