Řešení bydlení je záležitostí systému, individuální nasazení nestačí

13.02.2022

V kapitole vládního prohlášení o regionálním a místním rozvoji se píše: 

  • Podporujeme rozvoj všech typů bydlení (vlastnické, nájemní i družstevní), aby lidé našli to nejvhodnější bydlení pro svou životní fázi a konkrétní situaci.
  • Během prvních dvou let volebního období připravíme zákon o podpoře bydlení, který nabídne obcím soubor volitelných nástrojů, jež umožní systematicky řešit bytovou situaci obyvatel. Zákon bude formulovat způsob a pravidla financování. ... zdroj: https://www.vlada.cz/cz/programove-prohlaseni-vlady-193547/#regionalni_a_mistni_rozvoj 

V této souvislosti je na místě podotknout, že systém v této zemi za posledních třicet let problematiku bydlení spíše zanedbával (dodnes leží tzv. pod stolem např. slibované schválení zákona o sociálním bydlení). Možnosti, které jsou na straně mladých - jednotlivců, rodin a těch, co je pro ně otázka bydlení třeba různě komplikovaná navíc např. zdravotním stavem (kromě zásadních ekonom. a sociálních dispozic), jsou veskrze na bedrech jednotlivců (a to i na úrovni střední třídy). Ti, jak lze vysledovat z logiky vývoje posledních deseti patnácti let bojují nejen s finančními nároky, které s sebou trh s byty nese, ale dnes také s nedostatkem dostupných bytů v různých kategoriích, potřebných k nastartování svých profesních i osobních životů. Tvrzení, kterých se dopouštějí někteří rádoby znalci trhu s byty a o jeho fungování, radí např. bydlet s rodiči a spořit si, což je sice v jisté logice vedené doporučení, nejde však o systémové opatření s dopadem na rozvoj společenské poptávky a potřeby v řadě aspektů. Není žádným tajemstvím, že ani města jako Praha, Brno či Ostrava, tedy místa s rostoucími nároky na infrastrukturu a obslužnost, nejsou z problémů s bydlením vyjmuta. Vedle vysokých cen jde i o prostou kvantitativní dostupnost, resp. počty bytů, které by zohlednily potřeby, nároky i kvalitu pro mladé, rodiny s dětmi apod. 

Považujeme proto za zásadní sledovat problematiku bydlení i nadále, a to i s výhledem konání podzimních komunálních voleb, kde by se mělo více ukázat, jak vážně to centrální vláda myslí, chce-li kroky v oblasti bydleni zreálnit jak hlediska legislativy, tak i možností v jednotlivých regionech, obcích i městech.

Dále také ...  https://a2larm.cz/2022/02/best-in-krize-bydleni-jine-staty-stavi-cesko-dotuje-bohatsi-hypotekami/

zdroj: kv-ommo