Projevy klimatických změn zažíváme již dnes, a nejde o výmysly

10.08.2021

jak by mohli tvrdit někteří více či méně exponovaní, nebo část veřejnosti, která není ochotna slyšet a blíže se seznámit s informacemi na téma klimatické změny. S jejími projevy se potkáváme každodenně: rostoucí teploty a jejich prudké výkyvy, požáry (viz ty aktuálně ničící Řecko, s nimiž pomáhají hasiči také z ČR), záplavy na územích ležících nejen blízko velkých vodních zdrojů, ale i ve vnitrozemí, důsledky dnes zažívají lidé v zemích ekonomicky slabých, ale i ti, kteří si ještě donedávna byli jisti, že se jich tyto problémy nemohou dotknout...

Podrobnosti .... https://www.osn.cz/sef-osn-nova-zprava-ipcc-musi-byt-umirackem-pro-uhli-a-dalsi-fosilni-paliva/