Připomínáme si Mezinárodní den památky obětí holocaustu

27.01.2024
zdroj: internet
zdroj: internet

Holokaust (židovský ekvivalent šoa) je pojem, jímž označujeme systematické pronásledování a hromadné vyvražďování Židů nacisty v období druhé světové války.

Někdy je pod tento pojem zahrnována i perzekuce dalších etnických, náboženských a politických skupin obyvatelstva (např. Romů, tělesně a mentálně postižených, homosexuálů aj.).