Připomínáme si 82. výročí tragických lidických událostí

15.06.2024

nezapomínejme, že mír není tzv. přestávka mezi válkami. 

Je to především odvaha v rozhodujících fázích vývoje lidské společnosti postavit se zlu i za cenu nejvyšší.