Připomínáme si 52. výročí srpnových dnů roku 1968

21.08.2020

spojených s invazí vojsk členských států Varšavské smlouvy. Šlo o národní tragédii, která nejenže přinesla úmrtí lidí, kteří zahynuli přímo v uvedeném období, bohužel došlo i k hlubokým změnám v uvažování a hodnotovém vnímání občanů Československa. 

V jistém smyslu se podobné mocenské scénáře odehrávají i v dnešním světě, jejichž důsledky jsou jen velmi těžko překonatelné v jedné generaci a jen velmi složitě jsou chápány a uchopeny generacemi dalšími. 

Přesto je více než kdy jindy důležité tento akt nesvobody a především devastaci národního sebevědomí neustále vnímat a odsuzovat, stejně jako se z něj poučit.

/hs/