Přinášíme informace od kolegů ze Společně pro Třeboň

06.03.2019

Podpora sportu a volnočasovým aktivitám - Podpora kultuře - Zřízení osadních výborů a jejich složení - Na Technické služby Třeboň zamíří nový "politický jednatel" (kdo to asi bude ) - Různé 

(rekonstrukce ulic - připomínky a podněty, dotace na revitalizaci památek, představení členů dozorčích rad v městských obchodních společnostech se konat nebude, chceme změny v Jednacím řádu a posílit tak transparentnost veřejné správy - Střednědobý výhled města - řešení SMART)… trebon.zeleni.cz/report-ze-zastupitelstva-mesta-ktere-se-konalo-25-2-2019/