Připojujeme se k těm, co odsuzují útoky na Srí Lance

22.04.2019

Spatřujeme v útocích teroristů snahu o eskalaci další vlny násilí a rozsévání strachu, cílícího na zástupce křesťanské veřejnosti. V celkovém kontextu se však dotkne všech obyvatel obývajících tuto zemi. Jde také o další kontinent zatížený  teroristickými ataky, které cílí na šíření napětí v těch částech světa, které již byly v minulosti výrazně postiženy náboženskými i etnickými  konflikty (např. střety mezi Sinhálci a Tamilci). 

Složitost eliminace takových ozbrojených rizik je o to náročnější, že využívá také místních specifik a jejich vzájemné provázanosti v daném regionu.

Může však ukazovat na snahu zastánců terorismu získat, znejistět a paralyzovat život v dalších částech světa.