Přejeme učitelům i všem pomáhajícím ve školství odpočinek, a dětem pokud možno příjemný prázdninový čas

30.06.2022

bez vážné nehody nebo újmy. 

P. S. Prázdniny si užijte a na školu si občas vzpomeňte!