Ke čtení dáváme stanovisko odborníků Akademie věd ČR ke stavbě kanálu Dunaj-Odra-Labe

16.10.2020

Debaty politické, zájmově motivované mají téměř jasno a ruku v ruce s osobou prezidenta ČR dávají "zelenou" této megalomanské stavbě, jejíž "mentální" původ můžeme najít v naší minulosti nepočítaně. Vždy je však otázkou - a v současné době o to více - zda je opravdu nezbytně nutné zasáhnout naši krajinu něčím podobným a opět vyvolat postupný či radikální odpor přírody. 

Osobně se domnívám, že bychom si spíše měli lámat hlavu nad tím, jak spolupracovat s krajinou tak, aby tato zvládla např. povodňové vlny na různých úrovní, mj. taktéž důsledek často devastujících zásahů člověka do krajiny, např. v zemědělství. Lidem se to totiž vrací každoročně a několikrát do roka v podobě záplavových vln. 

Zatím ale zůstáváme stále stále víceméně hluchými...

Stanovisko

Komise pro životní prostředí Akademie věd vyjádřila svůj zásadní nesouhlas s výstavbou vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe (D-O-L) již ve svém Stanovisku ze dne 26. 2. 2014. Konstatovala v něm, že výstavba D-O-L v současnosti nemá odborně validní ekonomické, sociální, ani ekologické opodstatnění, protože nákladní říční doprava byla, je a bude i v budoucnu nekonkurenceschopnou v porovnání s jinými dopravními způsoby. Ani po zpracování studie proveditelnosti (SP), kterou si Ministerstvo dopravy nechalo zpracovat firmami zainteresovanými na pokračování projektu D-O-L (tudíž firmami ve střetu zájmů), se na tomto konstatování nic nezměnilo.

celý text níže...