Předkládáme vám názory odborníků na téma současné situace o epidemii covid 19

15.10.2020

Výzva multioborového panelu vědců

Za účasti infektologa, epidemiologa a datových vědců pod záštitou rektora ČVUT

V pondělí 12. 10. byl rekordní počet nově hospitalizovaných, a to téměř 400. Od začátku září do dnešního dne kopíruje s naprostou přesností exponenciální růst. Exponenciálně roste i počet kritických případů a zároveň exponenciálně roste počet nakažených lékařů a sester. Toto vše znamená, že opatření zavedená v průběhu září nefungovala nebo spíše nebyla dodržována tak, aby fungovala. .... 

zdroj: Společnost pro trvale udržitelný život