Přečteno: Původní architekti s Repre pracovali jako se sochou. Navrhovaná rekonstrukce bude kulturní dům degradovat

02.02.2024

zdroj: https://a2larm.cz/2024/01/puvodni-architekti-s-repre-pracovali-jako-se-sochou-navrhovana-rekonstrukce-bude-kulturni-dum-degradovat/

Město si v roce 2016 nechalo od městského architekta Petra Nesládka vypracovat "studii využitelnosti". Ta je kamenem úrazu celého současného projektu. Studie stanovila funkční využití i základní dispoziční uspořádání domu tak, jak je s nimi dodnes počítáno. Bohužel ale nepřišla s žádnými variantami. Vznikla čistě na základě přímého zadání města – přesunout knihovnu do kulturního domu a zrušit veškeré plastické prvky na fasádě.

Dovolím si k celé věci jen doplnit, že uvedený rozhovor jistě zohledňuje urbanistické, architektonické a řekněme některé sociálně kulturní aspekty rezonující zejména od r. 2010 veřejným prostorem jako "causa REPRE" (sledovali jsme a psali  https://ommo1.webnode.cz/search/?text=Repre ), stálo by za to vnímat toto téma také v kontextu politicko-zájmovém. Právě ten totiž rozhodoval v r. 2010 a v podobném duchu ožil v letech následujících. Jak dalece jej jde odmyslet a nevnímat, že navzdory petičním hlasům a spíše netečnosti místní populace je stále nikoliv méně souvisejícím a zájmovým.

(hs)