Pozornost věnujeme také mladým a prostředí, které by mohlo posloužit některým pozitivním návykům a dobré praxi

24.08.2022

Berme vážně situaci dětí a mladých na Mostecku. Nejde jen o výši dávek či podporu v nouzi, jde o jejich perspektivu, na níž by se měli naučit pracovat sami ve spolupráci s odborníky a organizacemi.