Politické hnutí Občané městu, město občanům (OMMO). Deset let na politické scéně.

07.07.2020

Vlastimil Balín, jednatel OMMO

Pod přímým vlivem událostí a dopadů tzv. zlatých devadesátých let na Mostecku a v Ústeckém kraji se několik občanů z Mostecka i dalších míst ČR dalo v r. 2010 dohromady a založili nové politické hnutí - Občané městu, město občanům. Již v názvu, ústředním heslu "OMMO... ejhle člověk" a logu ve tvaru čtyřbarevného puzzle naznačujícího možnost růstu počtu a spolupráce stejně nebo podobně smýšlejících občanů, byla jasná symbolika směřování hnutí k občanské společnosti. Společnosti, kde bude občan nejen "nástrojem, dodavatelem" hlasů při volbách pro ty současné "osvědčené" (nebo usvědčené?) tradiční politické strany, ale kde bude aktivním článkem pro realizaci potřeb a zájmů, a učiní své konání také cílem a snažením politického hnutí OMMO.

Uplynulých deset let bylo, a stále je, strastiplnou cestou. Do vínku jsme dostali, zejména na Mostecku nepříliš objektivní, zato účel plnící mediální obraz o některých členech či sympatizantech. Od samotného zrodu jsme ale jasně deklarovali naše vyhraněné odmítání klientelistických a korupčních praktik v mosteckém politicko-podnikatelském prostředí, kterému se v některých státních médiích dostalo označení "Palermo na Severu". Právě z tohoto prostředí se v místních médiích (především Týdeníku Homér) objevovaly tzv. na podporu články a údajné názory, ankety občanů, které se ale rodily především v "redakčních kolektivech" než v rozhovorech se skutečnými občany. Leč, jejich dopady právě do myslí a vnímání občanů Mostu a okolí směrem k OMMO byly a jsou dosud fatální. Důkazem může posloužit, že jinde v rámci ČR se domluvíme, přesvědčíme programem, panuje vstřícnost... Dokonce uspějeme i ve volebních výsledcích. Most si však svůj "korupční potenciál" ponechává.

Celých deset let se nám dařilo a vcelku daří, např. v komunálních volbách být úspěšnými. Již v roce založení jsme dokázali po čtyřech měsících působení postavit kandidátky ve třech městech a jedné obci nabídnout 155 kandidátů a získat celkem 9 mandátů (Lom 1, Znojmo 3, Vrbovec 3, Milovice 2). Neuspěli jsme v Mostě, Lužici a Uničově. V roce 2012 jsme zkoušeli volby do Zastupitelstva ÚK, ale neuspěli jsme z důvodu nedostatečných finančních prostředků, a jistě se na výsledku 0,53 % hlasů podepsala také neúplná kandidátka. V roce 2014 se OMMO zúčastnilo komunálních voleb v osmi místech ČR - ve 4 místech Ústeckého kraje: samostatnými kandidátkami v Mostě, Lomu, Louce u Litvínova a Šluknově, v Jihočeském kraji: 10 kandidátů jsme měli na společné kandidátce se SZ pod názvem Společně pro Třeboň, ve Středočeském kraji: samostatná kandidátka OMMO v Bakově nad Jizerou, v Jihomoravském kraji: samostatná kandidátka OMMO v Újezdu u Brna a v Olomouckém kraji: samostatná kandidátka OMMO v Uničově. Ve volební soutěži stran a hnutí OMMO získalo celkem 9 mandátů ve 4 místech - v Lomu 1 zastupitel, v Louce u Litvínova 2 zastupitelé, v Třeboni 3 zastupitelé (SZ 2 a OMMO 1) a v Bakově nad Jizerou 3 zastupitele. Doslova před "branami" zastupitelstva (5% hranice) jsme zůstali ve dvou místech-ve Šluknově se ziskem 4,73 % a v Újezdu u Brna se ziskem 4,52 %. V Uničově naši kandidáti obdrželi 3,62 % hlasů a v Mostě jsme obdrželi nejnižší počet hlasů 1,11 %. Zatím v posledních komunálních volbách v roce 2018 jsme kandidovali v 8 místech a získali celkem 15 mandátů - v Třeboni v koalici se SZ a Piráty 5 (1 za OMMO), v Bakově nad Jizerou 4, v Újezdu u Brna 3, v Lužici 3 a v Lomu 1 mandát. Neuspěli jsme v Jirkově, kde byl s ohledem na průběh volební kampaně zisk 3,38 % všeobecným překvapením, v Milovicích 3,62 %.

V roce 2018 jsme opět neuspěli v Mostě, kde byl zisk 0,46 % zklamáním, zejména po mediálně velmi dobře hodnoceném volebním programu. Přesto jsme svědky jeho naplňování mosteckým vládnoucím hnutím ProMost, jehož program byl značně vágní a nekonkrétní. Škoda, že představitelé SZ a Pirátů v Mostě vyslyšeli "ataky třetích osob" a odmítli před volbami v roce 2018 nabídku OMMO ke spolupráci. Ale v Mostě se prostě raději koná v "korumpujícím houfu", přílišné vyčnívání se nenosí.

Vedle našich "volebních" aktivit se snažíme ovlivňovat politicko-společenské dění. Jen díky nám je KD Repre stále v majetku statutárního města Mostu (nakonec zase raději musí být!), protože tzv. podvod století jeho prodeje (prodej hodnoty cca 520 mil. za nějakých 29 mil. Kč) v roce 2010 se nám následně podařilo našimi aktivitami zmařit. Žel, v současné době se chystá jakési druhé kolo a byla do toho všeho vtažena ještě Městská knihovna Most a do investice v řádu opět vzpomínaných 500 mil. má být opět vtažena do hrátek místních politiků a podnikatelů. Nelíbilo se nám a nelíbí, jak se chová SBD Krušnohor, jím vytvořený subjekt Sdružení Mostečané Mostu (SMM), které, byť je spolkem, občanským sdružením, opakovaně obchází zákony ČR, účastní se voleb a zneužívá k tomu organizační strukturu bytového družstva, vydatné sponzorské dary firem podílejících se na zakázkách pro SBD nebo společenství vlastníků družstvem spravovaných. Trpělivost přetekla a jsme dnes po podání žaloby ke KS v Ústí n. L. již v roce 2018 jedním ze čtyř podavatelů návrhu na zákaz činnosti SMM. Pravda, nejsme v Ústeckém kraji naivní...

Motivem vzniku OMMO, našich aktivit a iniciativy byla nespokojenost řady lidí s tím, co se na politické scéně, nejen na té tzv. velké celostátní, ale i regionální děje. Od velmi nízké politické kultury až po všeobecně známé korupční kauzy a různých, nikoliv neoprávněných podezření. Řekli jsme si již na ustavujícím Shromáždění členů OMMO 18. června 2010, že nelze stát mimo, jen se dívat, kritizovat, vyjadřovat verbální nespokojenost, ale že je třeba se pokusit o to tento stav měnit. Bylo jasné, že na kandidátkách tradičních dosavadních parlamentních stran to půjde dost těžko, minimálně z toho důvodu, že ony přeci stojí za současnou situací a nízkou politickou kulturou v české společnosti, a tzv. matadoři nestojí o kritiky z řad občanů, byť tvrdí opak. Dosavadní aktivity, chování a jednání politiků z hnutí ANO A. Babiše to potvrzují. Řekl bych, že nejenže jsou jako "oni", jsou často ještě horší! Znevěrohodňují i naše iniciativy, odrazují obyčejné, politikou dosud "nepolíbené občany", kteří by prezentovali potřeby a zájmy dalších, ne profit různých podnikatelských a ekonomických lobby, docela úspěšně vrostlých do politiky, tu místní komunální nevyjímaje.

Z předchozího je patrné, že nejsme zase až tak neznámým a nikoho nezajímajícím politickým hnutím, jak se vyjádřil jistý advokát SMM při prvním stání u KS....

Ze svého desetiletého působení jsme se již poučili dost a stojíme dnes před výzvou dalšího rozšíření členské základny i sympatizantů. Neodradilo nás ani to, že jsme během oněch deseti let byli i tzv. užitečnými idioty a pomohli některým se do komunální politiky "vloupat", aby pak s námi spolupráci beze slova vysvětlení ukončili. I to bereme jako školu života a nezbavuje nás to víry, že každý není všichni, a najdou se i ti, co se nebojí vystoupit z davu.

Vždy budeme stát za svými vizemi o občanské společnosti a vnímat občana nejen jako voliče. Jsme pořád pro "OMMO... ejhle člověk!"

/text je součástí 59. čísla newsletteru INFO OMMO/