Podporujeme celistvost Ukrajiny

21.02.2022
zdroj: internet
zdroj: internet

Vzhledem k dosavadnímu vývoji situace směrem k suverénnímu státu, jakým je Ukrajina, považujeme veškeré snahy o její další izolaci, politický, sociální a ekonomický rozklad ze strany Ruska za kroky v rozporu s mezinárodním právem.

Podporujeme proto všechny politické a diplomatické aktivity mezinárodních organizací vedoucí k zastavení hrozeb a eskalace napětí ze strany Ruska za opodstatněné a žádoucí. 

Považujeme vyjadřování ruských vládních míst na čele s prezidentem Putinem vůči Ukrajině za omezování suverenity a vměšování do vnitřních záležitostí jiné země. Vojenské akce na hranicích suverénní země odsuzujeme.

Veškeré následky v případě vojenského rozpoutání konfliktu by měly být odmítnuty mezinárodním společenstvím a viníci by měli nést veškerou  tíhu odpovědnosti.

H. Svobodová

předsedkyně OMMO