Podpořme požadavky zemědělců, nikoliv agrobaronů čekajících na další dotace

19.02.2024

-je třeba sladit zájmy a potřeby nejen lidí, ale i krajiny, v níž žijeme všichni a jejíž devastace je léty extenzity a necitlivého přístupu zřejmá,

- zmírněme byrokratickou zátěž nejen ze strany unijních pravidel, ale i neochoty a nekompetentnosti domácích byrokratů,

- podpořme výrobu domácí kvalitní zemědělské produkce a její uplatnitelnosti na evropských trzích,

- řešme požadavky zemědělců v rovině odborné, a nepodléhejme tlaku zájmových skupin, agrobaronů a těch, co jim více než o zemědělství, jde o mediální zviditelnění a politickou manipulaci.