Podpořit kroky vedoucí k ochraně občanů před chudobou je na místě

07.10.2022

Reagujeme na zítřejší (8. 10. 2022) demonstraci proti chudobě pořádanou Českomoravskou konfederací odborových svazů.

I když jsme s obavami sledovali roztáčení inflačních kol v podobě rostoucích výdajů- ty mezi lety 2016 až 2020 narostly o 600 miliard korun na 1,8 bilionu- a jakými se posléze, a dodnes ještě chlubí bývalá vláda A. Babiše, není možné ignorovat nebo pouze opatrnicky konat v případě, že se produktivní část společnosti - zaměstnanci a jejich rodiny, podobně jako živnostníci dostávají do platebních obtíží, protože nevyjdou s příjmovou stránkou svých domácích rozpočtů. Nelze přitom nevidět fakta, kdo ze současné komplikované ekonomické i politické situaci profituje, tedy energetické firmy, obchodní řetězce atd. 

Za jednu z příčin považujeme neuvážený, velmi vysoký platový růst z předchozího období vládnutí A. Babiše, a to bez odpovídající efektivity práce a její přidané hodnoty. Jsou tu důsledky covidové pandemie a samozřejmě válka vedená Ruskem proti Ukrajině, cílící především na strukturu ekonomik např. evropských zemí a jejich společné ekonomické strategie.

zdroj: https://www.cmkos.cz/
zdroj: https://www.cmkos.cz/

Chápeme protesty a nevoli lidí nejenom v ČR, kterou by měly politické reprezentace brát vážně, neboť jejich ignorování povede k destabilizaci, tříštění sociálních sil a rozšiřování prostoru pro extrémní struktury, včetně těch "implementovaných a podporovaných různými zájmovými uskupeními ze zahraničí", které nejenže nemají řešení, ale jen situaci eskalují a na ní parazitují. 

Autoritářská vystupování zleva či zprava nejsou řešením. Podporujeme dialog nejen sociální, ale i politický, kdy je třeba postupovat společně ve snaze čelit rizikům, kdy chudoba je jedním z nich a může vyústit ve střety a k destabilizaci, konfliktům a celkovému společenskému propadu. 

Známe-li své tradice, pak i ty, které z nás učinily součást kulturní a vyspělé Evropy.

H. Svobodová

z jednání VV OMMO, 7. 10. 2022