Podle platných zákonů také OMMO odevzdalo v termínu svou Výroční finanční zprávu

30.03.2019

za období 2018.

Činíme tak pravidelně od r. 2010 a naše účty jsou transparentní. Děkujeme všem, kteří nás podporují také finančně.