Pár poznámek k přímé volbě prezidenta

04.08.2019

Takže spíše stručně. Zaujal mě totiž článek   https://www.piratskelisty.cz/clanek-2532-primou-volbu-prezidenta-potrebujeme-vylepsit-ne-zrusit  , a to proto, že téma se nejen diskutuje, uvažuje se v různých stranách, jak z děsu z osoby M. Zemana, sdílející právě úřad prezidenta, udělat zase více či méně "poslušný kozlík", podle toho, jak se politické strany dohodnou a příp. obolos za hlasovací mašinérii to vykryje. Tak nějak tomu bylo právě v případě nepřímé volby známé postavy polistopadového vývojehttps://www.piratskelisty.cz/clanek-2532-primou-volbu-prezidenta-potrebujeme-vylepsit-ne-zrusit  u nás V. Klause. Dnes to již není žádným tajemstvím, kterak se poslední nepřímá volba v r. 2008 odehrávala a jak moc se zákulisí podobnými ujednáními otřásalo. Poznamenám proto, že od počátku debat přímou volbu podporuji a nehodlám tento svůj postoj změnit ani v případě, jaký nastal opakovaným zvolením osoby Miloše Zemana. A právě OSOBA, resp. osobnost dle mého soudu rozhoduje, má-li se naplnit smysl přímé volby. Ne nadarmo totiž éterem zaznělo nejednou, že současná osobnost M. Zemana odráží stav české společnosti. A dovolím si dodat, že odrazem působení stávajícího prezidenta je nejen jeho subjektivní stav, ale také objektivní podmínky, v němž se odehrává jakákoliv realita světa. 

Z těchto i dalších důvodů je třeba vnímat přímou volbu hlavy státu jako akt, v němž občané nejen volí, ale vkládají do takové volby své nálady, emoce a stav určitého racionálního kalkulu, proč právě s takovou "osobností" spojují svoje očekávání. 

Proto výzvou pro přímou volbu příštího prezidenta ČR by mělo být: hledá se osobnost do funkce prezidenta. Zn. OBČAN, který jím zůstane i po zvolení. 

/HS/