P. Michal (OMMO) z Třeboně: Aurora a privatizace aneb zahradník se vrací na …

30.01.2019

V reakci na aktuální dění na třeboňských lázních, bych rád zmínil níže uvedené události.

Mgr. Petr Michal, zastupitel
Mgr. Petr Michal, zastupitel

Bývalé Státní léčebné lázně Třeboň s.p. (dále SLL), měly v roce 1990 kmenové jmění přibližně 129.633.000,-Kčs. V roce 1991 uzavřelo tehdejší vedení SLL Třeboň se stavební firmou 21 st. Century Enterprisess, Inc. dohodu o rekonstrukci lázní. Na financování plánované rekonstrukce si SLL Třeboň s.p. vzaly úvěr ve výši 85.000.000,-Kč. Ten poskytla Česká státní pojišťovna. Úvěr registrační číslo 12/91 společnost zajistila vlastním nemovitým majetkem SLL Třeboň, tedy celými lázněmi. Při čerpání úvěru se údajně prokazatelně prostavěla pouze finanční částka ve výši 42 mil. Kč. Část úvěru, ve výši cca 43 mil. Kč, byla vedením lázní použita v rozporu s úvěrovou smlouvou. SLL Třeboň s.p. se následně dostaly do platebních problémů. Meziročně měly vykazovat milionové ztráty. V letech 1993-1997 byl ředitelem lázní ing. Stanislav Přibyl. Právním zástupcem lázní byl JUDr. Boleslav Tomšík. Tito pánové pak byli hnáni k trestně právní odpovědnosti, přičemž dosud žijící JUDr. Boleslav Tomšík, musí Městu Třeboň, po té co se vrátil z výkonu trestu, nahradit způsobenou škodu ve výši ještě více jak 70.000.000,-Kč V popisované době na lázních pracovala ve významné pozici, údajně vedoucí obchodního úseku, i RNDr. Libuše Kotilová. Tehdejší vedení lázní nijak nezastavilo nárůstu provozních ztrát. Přesto, že se provozní ztráty navyšovaly, vedení na sobě nijak nešetřilo a např. rostla položka odměna právníka JUDr. Tomšíka. Pro zajímavost, za uváděné období si údajně nechal vyplatit částku ve výši 8.182.268,-Kč... https://trebon.zeleni.cz/aurora-a-privatizace-aneb-zahradnik-se-vraci-na/