P. Kocúrová: Jsme tu pro občany Újezda

10.07.2020

Na podzim to budou dva roky, kdy jsme s OMMO v Újezdě u Brna zažili obrovský volební úspěch. Získali jsme hned 3 mandáty a dokázali jsme společně s koaličními partnery ukončit šestnáctiletou vládu předchozích představitelů města.

Díky velkému volebnímu úspěchu je OMMO nejenom součástí zastupitelstva, ale i rady a zároveň má jednu uvolněnou zastupitelku a jednu neuvolněnou místostarostku. Třetí z našich zvolených zastupitelů působí jako předseda finančního výboru.

Po povolební euforii přišla studená sprcha v podobě závažných zjištění, která nám dodnes komplikují práci. Řada agend byla vedena špatně nebo nebyla vedena vůbec. Dokumenty nebyly řádně evidovány, takže je velmi těžké cokoliv najít. I přes komplikace se snažíme pracovat ve prospěch našich občanů a našeho města.

Za rok a půl se podařilo zrekonstruovat průtah obcí v části Rychmanov, kde došlo mimo jiné ke zbudování nových parkovacích zálivů, chodníků, bylo vyměněno veřejné osvětlení. V současné době se na celém průtahu mění zelená prostranství na trvalkové záhony. Opravili jsme veřejné osvětlení na dalších 5 ulicích, zrenovovali ze získané dotace podlahu v tělocvičně základní školy. V letošním roce byl vyměněn povrch tenisového kurtu. Podařilo se nám rovněž opravit část elektroinstalace ve škole.

Na konci února bylo slavnostně otevřeno Mezigenerační centrum a Family Point v budově bývalé cukrárny těsně přiléhající k budově radnice. Obec se zapojila do projektu Audit Family Friendly Community. Od března máme v areálu základní školy novou kontejnerovou školičku - soukromou dětskou skupinu Veselá školička Zuzanka. Ta je nejenom alternativní nabídkou pro rodiče, jejichž dítko nebylo přijato do újezdské mateřské školy, ale i pro rodiče, kteří potřebují jenom něco zařídit a pohlídat své ratolesti v dopoledních hodinách.

Myslíme na kulturní a společenské vyžití. Podařilo se nám přivést do Újezda ZUŠ Pavla Křížkovského z Brna, a také Hudební školu Yamaha, která nabízí hudební vzdělávání pro děti od 6 měsíců. V loňském i letošním roce jsme připravili ve spolupráci s kulturně-školskou komisí, sociálně-zdravotní komisí nebo některými místními spolky a dobrovolníky spoustu akcí. Z těch nejúspěšnějších a nejzajímavějších bych uvedla Újezdské kulturní léto, kdy je pořádáno 5 koncertů v parku u Penzionu, Letní kino za sokolovnou, Poslední prázdninovou jízdu (závody pro děti na kolech a odrážedlech), 1. újezdské farmářské trhy, adventní koncerty, reprezentační ples města, několik posezení pro seniory s hudbou a dobrou kávou, dva výlety pro seniory do Kroměříže a na zámek Vranov a do Znojma, řadu divadelních představení pro dospělé a děti a mnoho dalšího. Tradičně se u nás za finančního přispění města konají na konci června také Petropavelské hody. O těchto akcích se mohou nejenom naši občané, ale i vy dočíst v městském zpravodaji, který od voleb vydáváme pravidelně každé dva měsíce a který najdete na našich webových stránkách https://ujezdubrna.cz/zpravodaje-a-jine-brozury-mesta/ .

V loňském roce jsme ve spolupráci s dobrovolníky vysadili 30 stromů na různých místech našeho města k 30. výročí Sametové revoluce. V rámci revitalizace parku bylo vysazeno několik stromů (buky, lípa a jilm) a také na 160 ks listnatých keřů (hlohyně, dříny, kaliny, klokoče zpeřené, štědřence a zimolezy). Nakoupili jsme do parku nový mobiliář a předseda komise životního prostředí v něm postupně vytváří i kvetoucí zákoutí. V letošním roce jsme požádali o dotaci ve výši čtvrt milionu korun na další zeleň v našem městě. Řešíme zadržování vody v krajině.

Na radnici byla vybudována nová místnost pro spisovnu, probíhá přesun serveru do nových prostor tak, aby jeho umístění splňovalo všechny předpisy, zejména požárně bezpečnostní.

Připravujeme projektovou dokumentaci na zbudování cyklostezek z Otnic a do Žatčan a projektovou dokumentaci na vybudování multifunkční sportovní haly na místě bývalého koupaliště, požádali jsme o dotaci. Dále připravujeme rekonstrukci obecního kulturního domu Na Rychtě, kompletní rekonstrukci rozvodů vody a elektřiny v mateřské škole, dokončení rekonstrukce elektrorozvodů v základní škole. V červenci budeme mít nové dětské hřiště na ulici Na Zahrádkách, na podzim bychom ještě rádi stihli zbudovat nové hřiště na ul. Rozprýmové a příští rok v parku naproti sokolovně.

Probíhá změna územního plánu, na kterou dychtivě čekají nejenom občané Újezda, ale i zájemci o výstavbu již od roku 2014, kdy byla poprvé zahájena. Momentálně jednáme se dvěma investory, a plánuje se výstavba 160 domů, 160 bytů, obchodního centra a mateřské školy ve dvou lokalitách našeho města. S tím souvisí i potřeba intenzifikovat čistírnu odpadních vod, na což máme již v zastupitelstvu schválenou studii a probíhá veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace. Budeme žádat o dotaci.

Je toho opravdu hodně, do čeho jsme se pustili, nebo spíše i museli pustit, protože v minulosti se řada věcí neřešila, či řešila krátkozrakým způsobem. Kupř. čističku máme zintenzifikovanou v roce 2012 na 3 400 ekvivalentních obyvatel. Problém je, že již v této době žilo v našem městě 3 200 obyvatel. Intenzifikace není dobře provedena, a proto jsme dnes v situaci, kdy jsme na/za hranicí kapacity, a ještě v udržitelnosti projektu.

Dalším velkým problémem je multifunkční hřiště s kluzištěm. V této věci podáváme trestní oznámení, neboť jsme našli řadu pochybení, která je nutné nechat prověřit orgány činnými v trestním řízení.

Starostí a práce je opravdu dost, také stav nemovitostí v majetku města je tristní. Máme sice navenek opravené fasády, uvnitř je to ale katastrofa. Do toho jsme neustále osočováni bývalým vedením z nic nedělání, z toho, jak dobře jsme placení a spousty dalších ataků. To často bere chuť do další práce, a to tím spíš, že já osobně mám dvě malé děti ve věku 18 měsíců a 3,5 roku. Nakonec však při rozhodování, zda setrvat či nikoliv, myslím na to, že právě i kvůli podobným nedobrým přístupům je třeba pokračovat. Ukončit staré časy, aby radnice byla slušná, transparentní, aby se na ni nemuseli občané bát přijít a o něco požádat.

Jsme rádi za přízeň hnutí OMMO, které nám dalo možnost pod svými křídly kandidovat a jehož název přesně v Újezdě vystihuje to, co bylo a je třeba, a sice aby občané pracovali a žili pro město a město zase pro své občany.

Mgr. Bc. Petra Kocúrová

místostarostka, Újezd u Brna

/zdroj obrázků: vlastní/. 

Text je součástí prezentace OMMO u příležitosti 10. výročí jeho vzniku, a také ukázkou aktivit, které vyvíjejí jeho zastupitelé, členové a sympatizanti.