Osadní výbory - Bakov n. Jizerou a jeho okolí

08.08.2023
zdroj: internet
zdroj: internet
zřícenina hradu Zvířetice
zřícenina hradu Zvířetice

V čem spočívá smysl osadního výboru (stručně):

Osadní výbor je místní orgán sdružující občany určité části obce. Je zřízen zastupitelstvem obce a má za úkol hájit zájmy občanů této části obce vůči orgánům obce.

Osadní výbor má nejméně 3 členy a nejvýše 9 členů. Členy osadního výboru volí zastupitelstvo obce na dobu 4 let.

Osadní výbor má tyto pravomoci:

  • vyjadřuje se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
  • předkládá zastupitelstvu obce návrhy na rozvoj části obce,
  • spolupracuje s orgány obce na řešení úkolů obce,
  • organizuje a provádí aktivity pro občany části obce,
  • hospodaří s majetkem obce, který je mu svěřen.

Osadní výbor je statutárním orgánem obce, ale není orgánem veřejné správy. Nemá tedy pravomoc vydávat právní předpisy ani rozhodovat o právech a povinnostech občanů.

Osadní výbor je důležitým nástrojem pro občany, aby mohli aktivně spolupracovat s orgány obce na řešení problémů své části obce.