Odpovídáme na otázku: Bude vaše kandidátka v příštím volebním období podporovat zachování knihovny v současné budově?

14.09.2022

odpověď adresujeme nejen iniciativě Zachraňme mosteckou knihovnu https://www.facebook.com/zachranmemosteckouknihovnu/, ale především Mostečanům, aby se aspoň na chvíli pokusili zamyslet, že také "knihami živ jest člověk", resp. je dobré čas od času číst a spolehnout se nejenom na billboardy s rádoby proklamacemi typu, "nejlíp uděláte, když si nás zase zvolíte". Mostecká knihovna není jen místem výpůjček, je také místem, kde lze vést debaty a uvažovat nad některými souvislostmi o dění ve městě, ale proč ne třeba i světa!

Nyní již celý text:

Vážení zástupci občanské iniciativy,

v reakci na Váš dotaz Bude vaše kandidátka v příštím volebním období podporovat zachování knihovny v současné budově? si dovolím některá upřesnění.

Kandidátka OMMO, resp. každá volební kandidátka končí svou platnost v momentě ukončení voleb. Poté buď jsou její zástupci (zastupitelé) zvoleni nebo nikoliv do zastupitelstva města či obce. Nejsou proto poté již kandidátkou, ale zvolenými zastupiteli.

K otázce zachování knihovny sdělujeme následující. V prvé řadě i my doufáme, že existence velmi dobrého knižního fondu na území města Mostu bude i nadále rozvíjeno a podporováno. Již dlouhodobě, a to nejen z politických pozic subjektu OMMO na území Mostu, sledujeme prostředí mostecké knihovny. Vnímáme proto jednak zázemí knižního fondu, ale také kvalitu pracovních podmínek zaměstnanců knihovny, kteří si zaslouží pozornost. A rádi bychom, aby se diskutovaná problematika městské knihovny nesla ruku v ruce s tím, jaké jsou tamější i pracovní podmínky a prostředí.

Dlouhodobě není pochyb o tom, že knihovna v Mostě potřebuje vylepšit nejen po stránce prostorového uspořádání, ale i technické a celkové vybavenosti (klimatizace, sociálně hygienické i odpočinkové). Knihovna 21. století by měla v prvé řadě působit jako multifunkční zařízení, kde si lidé nejenom půjčují knihy, ale potkají se a mohou prohodit pár slov v příjemném prostředí. Knihovna by měla co nejvíce rozšířit služby v oblasti práce a nakládání s digitálními technologiemi a zprostředkovávat jejich možnosti veřejnosti.

Tolik diskutovanou otázku ohledně přestěhování knihovny vnímáme především jako politicky účelové, a také některými ekonomickými zájmy podmíněné rozhodování spojené především s dlouhodobě sledovanou budovou KD Repre (také jako kauza). Kauza KD Repre se stala veřejně známou v r. 2010, kdy o KD rozhodovali tehdejší zastupitelé napříč politickým spektrem. A za dosud ne příliš vyjasněných, a především šetřených okolností o tom, jak se - a troufám si říci - "za kolik pro kterého z hlasujících" mělo s budovou Repre při její rekonstrukci naložit. O podrobnostech a roli právě našeho politického hnutí OMMO se můžete seznámit na https://ommo1.webnode.cz/search/?text=Repre 

S ohledem na to, že celá věc kolem KD Repre nedospěla po více než deseti letech k zásadní změně nejenom pro samotný vzhled a zázemí budovy, stejně jako samotného středu města, končící současná mostecká vládní garnitura ProMost slibuje od svého opakovaného zvolení opět se v celé věci angažovat. S velkou pravděpodobností ve spojenectví se spolkem Sdružení Mostečané Mostu, které je mj. také negativně podepsáno pod "hlasovací" kauzu KD Repre z r. 2010. Neudiví v mosteckých poměrech, že o svá zastupitelská křesla se napříč kandidátkami hlásí i dnes ti, co se angažovali o výše zmíněný "propadák" z r. 2010.

Takže co týká dalšího vývoje spojeného s mosteckou knihovnou, jsme pro to, aby o jejím dalším směřování, resp. příp. přestěhování rozhodlo místní referendum, tedy především Mostečané sami. Považujeme za zásadní, aby se mostecké knihovně dostalo žádoucí renovace a maximální modernizace. Co odmítáme je, aby se knihovna opakovaně stala nástrojem manipulace mostecké politické a soukromě zájmové scény, která se snažila, stejně jako tomu bylo v r. 2010, tzv. zmanažerovat celou věc nejen prostřednictvím slov...

Snad se mýlíme, což by v mosteckých podmínkách bylo ale jen s podivem, a mostecká knihovna opět jen neposlouží jako způsob realizovat některé "specificky" místní zájmy, a že je skutečně záměrem dalšího vývoje nové mostecké vlády, aby se také mostecká knihovna, její zaměstnanci a čtenáři dočkali důstojného prostředí.

S pozdravem

Mgr. Hana Svobodová, Ph. D.,

předsedkyně OMMO, v. r.