H. Svobodová pro ČRo Sever v natáčení a vysílání volebních speciálů z okresních a statutárních měst 2022

21.09.2022
Most
Most

· Jak by město mělo využít v následujících letech atraktivity jezera Most?

Myslím, že v tuto chvíli má stávající vládní mostecké uskupení, a nemyslím, že by po příp. vítězství ve volbách chtělo měnit, zřejmě o využití jasno. Není od věci, že se hovoří především o rekreačním a volnočasovém využívání, včetně prodeje pozemků (čili o budoucí výstavbě) kolem jezera, parkovištích apod. Vím, že se ale uvažuje o projektech typu "zeleného vodíku" či solárních panelech, což lze na jedné straně uvítat z pohledu vizí s alternativními zdroji energií. Ale na druhé straně je třeba brát v potaz především životní prostředí a udržitelnou kvalitu života pro lidi i přírodu. Jezero Most coby přírodní rezervoár rostlin a živočichů skýtá perspektivu biodiverzity a její další podporu z pohledu zdejší krajiny, která se postupně vzpamatovává z dlouhodobé extenzity využívání a těžebních zátěží. V tomto smyslu vidím nutnost takových projektů a přístupů, které by podpořily především životní prostředí v okolí jezera před těmi, které jen nahradí jednu zátěž novou. A nová výstavba objektů, hlavně parkovišť, s nimž se již začalo, a přísun dalšího betonu do krajiny nejsou cestou vedoucí ke zlepšení. Zcela určitě je tu prostor pro vzdělávací a výzkumné aktivity ve spolupráci např. se školami, vědeckými institucemi i laickou veřejností. Podpořili bychom stálý aktivní monitoring jezera Most a okolí, aby se upozornilo a zabránilo příp. zhoršování prostředí. To vše by šlo skloubit s dobrovolnými i profesionálně zaměřenými kroky, určitě náležitě oceněnými. Konec konců jezero Most je významnou součástí celého Ústeckého kraje, a také ve spojení s dalšími vodními plochami v okolních okresech.

· Jak byste zlepšili situaci u bloků 100, které jsou z hlediska pořádku a bezpečnosti nejproblematičtější částí Mostu?

V prvé řadě bychom usilovali o zjištění a přehled lidí, kteří aktuálně v daném bloku žijí, jsou-li hlášenými nájemníky, jaká je vlastnická struktura v této lokalitě apod. Od toho by se odvíjel další postup a přístup k těm, kdo tam žijí a jsou příp. hlášeni jinde. Využili bychom k tomu spolupráci především Okresní správy sociálního zabezpečení, Úřadu práce a policie, bylo-li by třeba. Na základě těchto zjištění by se stanovila rizikovost a řešení, s nimiž dle zákona může město pracovat a příp. také sankcionovat ty, co v této lokalitě zákony jen porušují a zneužívají nepřehlednost situace. Chápeme, že jsou občané okolí tohoto bloku nespokojeni, ale jinak než společným postupem a neustálou pozorností se problémy v lokalitě řešit nedají. Jistým krokem mohou být i dotované aktivity (úklid, čistota a zlepšení vzájemného spolunažívání, průběžná intervence) samotných tam žijících občanů, aby měli zájem sami pozitivně působit na své okolí, ne být jen závislými na sociální pomoci a terčem odsudků svého okolí.

· Měla by se Městská knihovna přestěhovat do budovy Repre a proč?

Otázka stěhování městské knihovny je především otázkou kvality a vhodnosti daného objektu a místa. Stávající umístění knižního fondu je ozkoušené a má své opodstatnění, ceněné mezi občany Mostu a okolí z hlediska dostupnosti a určitého pozitivně zažitého stereotypu. V tomto smyslu znějí hlasy hovořící proti stěhování do budovy Repre, což bylo podpořeno i peticí občanů. Přitom si je třeba ujasnit např. několik otázek: co by se v případě stěhování stalo se stávající budovou knihovny, je už dořešeno vlastnictví pozemků pod budovou Repre, není náhodou tlak vedení města na přestěhování knihovny jen dalším pokračováním "podivného rozhodnutí" o prodeji s odůvodněním jakési rekonstrukce budovy Repre z června 2010 (někteří pamětníci této záležitosti jsou totiž stále ještě na stávajících kandidátkách pro podzimní komunální volby v Mostě). Vzhledem k těmto okolnostem a stavu veřejného mínění ohledně stěhování knihovny bychom se přimlouvali za uspořádání místního referenda o přestěhování městské knihovny. Nebráníme se jistě rekonstrukci stávající budovy knihovny, aby co nejlépe sloužila čtenářům, příp. i některých jejích proměn v multifunkční prostředí vědění, zájmů i zábavy.

· Mělo by město dál vykupovat byty ve vyloučených lokalitách a proč?

Především je třeba si odpovědět, zda existuje koncepce o vztahu mezi výkupem bytů a záměry o vývoji ve vyloučených lokalitách. Jde totiž o to, aby se především snížily příčiny vzniku dalších vyloučených lokalit. Naše hnutí v této souvislosti podporuje především koncepci sociálního bydlení a tlak na eliminaci obchodu s chudobou v jakékoli podobě. A že ani tolik zdůrazňované "družstevní vlastnictví" " toto neřeší, je v Mostě zřejmé. Pokud je výkup bytů součástí koncepce města, jak negativním sociálním jevům bránit, je možné dát výkupu podporu a pracovat na řešení, jak s těmito byty naložit, aby dál sloužily především sociálně potřebným, kteří se jen nezatíží dalšími dluhy a rizikovými faktory, což v Mostě s ohledem na sociální situaci není vůbec těžké. Výkup bytů totiž sám o sobě není koncepce, je třeba vědět, jak s nimi naložit, aby neposloužily jen další spekulaci a obchodu s chudobou. Naopak pomohly lidem získat důstojné zázemí a důvody v Mostě zůstat, pracovat a žít. Pomoci by mohly legislativní úpravy a možnost, aby i společenství vlastníků bytových jednotek mohla volné byty kupovat a efektivně s nimi hospodařit, než se daří městu či kontroverznímu mosteckému družstevnímu molochu, který připomíná spíše dřívější PBH než stavební bytové družstvo. 

(otázky zaslal ČRo Sever na adresy kandidujících subjektů)


Mgr. Hana Svobodová, Ph. D., kandiduje do Zastupitelstva města Mostu,

pracuje jako učitelka.