Odkazujeme: Podle kontroly Ústeckého kraje se bývalé vedení Lomu u Mostu dopustilo závažných pochybení při zadávání veřejných zakázek

17.03.2023
Kontrola zmiňuje hlavně dva případy. Tím prvním je záměr prodeje pozemků a stavby rekreačních chat v části Dlouhá Louka. Město tam zadalo zakázku napřímo bez výběrového řízení, navíc ani neoznačilo, o jaký druh zakázky se jedná. Developerská firma měla za pozemky ke stavbě zaplatit právě postavením těchto chat, a pokud by jejich cena byla v době dokončení odhadnuta jako vyšší než cena pozemků, měl Lom cenu doplatit.

zdroj: https://sever.rozhlas.cz/podle-kontroly-usteckeho-kraje-se-byvale-vedeni-lomu-u-mostu-dopustilo-zavaznych-8952132