Odjinud: Skutečný test Evropy v Číně: Lidská práva

04.05.2019

Čína zorganizovala masovou zadržovací kampaň v čínské severozápadní autonomní oblasti Sin-ťiang, kde drží až 1 milion Ujgurů, Kazachů a dalších převážně muslimských etnických skupin v internačních táborech a dalších zařízeních.

Peking dal zadržovacím táborům Orwellovský štítek "transformačně-vzdělávací zařízení" a prohlašuje, že jsou to "internátní školy" a "střediska odborného vzdělávání", určená na pomoc muslimským etnickým menšinám v přechodu na moderní život.

Ve skutečnosti se jedná o místa mučení nebo jiného špatného zacházení. Lidem je odepírán spánek a jídlo a jsou vystaveni uvěznění v samotkách a fyzickému týrání, pokud vzdorují nebo nedokáží prokázat dostatečný pokrok směrem k "de-extremizaci." Ti, kteří jsou tam zadrženi, mohou být vězněni na dobu neurčitou, bez přezkumu nebo bez konkrétních trestních obvinění proti nim. 

zdroj:  https://www.amnesty.cz/news/4486/skutecny-test-evropy-v-cine-lidska-prava 

Je umístěna také Výzva Amnesty International k probíhajícím diskuzím mezi Čínou a EU

Lidská práva byly, jsou a budou vážným argumentem, kterak se jakákoli společnost nemůže zříci základních hledisek, na nichž se staví respekt k člověku a jeho bytostným právům v různých částech světa.