Nad jedním roztrháním těla

06.10.2021

Zřejmě nejen já jsem adresátem textu podepsaném "Andrej Babiš. Váš premiér." Chápu jeho záměr i snahu premiérova PR, které text sestavilo (Production Team s. r. o.), viz poznámka vlevo dole.

Páně Babišovo nadšení pro pokračování vládní politiky nesdílím, a to ani v tomto končícím volebním období jištěném ČSSD a KSČM. Nechci nyní "pitvat" důvody, proč tomu tak je, spíš jen letmo k obsahu dopisu, který více než vizí, je rádoby pamfletem o tom, jak ostatní všechno zkazí, jenom Babiš a ANO "trhají svá těla".

Životní úroveň si občané této země jistě zachovají, a to i přesto, že ANO nebude po říjnových volbách vládnout a nastoupí možná některá z koalic SPOLU nebo PirStan. Kulturu, resp. ne-kulturu, která se touto zemí šíří právě díky vládnutí A. Babiše, jeho causám a těm, co mu je pomáhají jakkoli zastřít, tedy i ČSSD a KSČM, bude skutečně třeba změnit, ale zřejmě nikoliv za jedno volební období a jen velmi pomalu, mám na mysli k lepšímu. Tradice a způsob života ani za deset Babišových let nezmizely, ale pravda, poněkud jsme si je navykli konzumovat téměř bez úsilí a osobního nasazení. Spíše jako něco, co se v nás probudí vždy, když jde o to, jak se vymezit proti někomu jinému nebo jiným a jejich kulturním paradigmatům.

Pokud se Babišovo PR rozepisuje o politické konkurenci a úsilí o to, zbavit se Babiše, nechápu, čemu se Babiš a jeho okolí podivují. ANO, o to jde, podstatou voleb i v demokracii je konkurenční boj - o prosazení také odlišných názorů, programů, vizí a osobností, které jsou jejich nositeli. Pan Babiš a spol. nedělali poslední léta nic jiného, že! Vyřizování účtů přeci až "do roztrhání těla" předváděl pan Babiš např. ve svých vystoupeních ve sněmovně velmi pravidelně. Že nám z toho zbyly causa Čapího hnízda, velmi roztodivně řešená otrávená řeka Bečva nebo z poslední doby Pandora Papers (to jen stručně!) svědčí o tom, že i kdyby se pan Babiš a spol. snažili do roztrhání svých těl, a třeba se je nakonec v povolebních jednáních s někým podařilo koaličně zase "spíchnout" dohromady, důkazních břemen tu zůstalo více než dost.

Z uvedeného dopisu je znát zacílení na různé sociální skupiny voličů také ostatních stranických konkurentů. A ačkoliv se nám neustále pan premiér snaží vnutit, že žijeme v nejbezpečnější zemi, jeho PR nám předestírá opak. V dopise se dočteme o tom, že v ohrožení jsou naše národní zájmy, jsme varováni před migranty, eurem, EU, lehce "drcnuto" je i NATO, straší se ztrátou národní suverenity (možná by stálo za to si prostudovat, jak je to se suverenitou zemí, stanou-li se členy mezinárodních společenství, tedy i ČR) a poněkud vágně se píše o "vytlačení vlastní kultury" (kým a v jaké podobě?!). To dle dopisu nastane, pokud volič nedá hlas ANO, ale jiným stranám, zejména těm, co jdou do voleb společně. Že volební koalice jsou ve světě běžným jevem, Babišovo PR zřejmě nezkoumá a kalkuluje s tím, že ani voliči se tím příliš nebudou zatěžovat. Nechci přeceňovat voliče, ale ti, co nepatří do Babišova programového populismu, tak s velkou pravděpodobností vědí či se aspoň zamyslí. Nepodceňujme ale voliče vůbec, že ztrácejí rozum pod vlivem pár stovek k platu či důchodu, což obstojí ve velmi omezeném časovém horizontu. A až přijde čas, bude se volič bez rozdílu volebních preferencí ptát: a co bude dál? Jenže tohle neví ani pan premiér (i s ohledem na důkazní břemena, která s sebou nesou jeho causy), nezkoumá jeho PR a velmi rychle znejistí ti, co nyní přehrávají svůj příklon k Babišově modelu moci, která je historicky a opakovaně o penězích, prestiži společenské a pozici ekonomické. Zkusme uvést některá data: od r. 2017, kdy je A. Babiš ve funkci premiéra vzrostl státní dluh v přepočtu na jednoho občana v Kč ze 151 939 na 226 295 Kč. Premiérovy firmy, sám tvrdí, že v žádném případě není ve střetu zájmu a "vše je kampaň", získaly např. na zemědělských dotacích 4 mld. Kč, od r. 2018 na státních zakázkách 4, 5 mld. Kč atd. A např. podíl průměrného důchodu na průměrné hrubé mzdě v % - v r. 2013 byl 42, 3, v r. 2017 39, 2, v r. 2021 40, 2 (zdroj: https://denikn.cz/718791/grafika-babisovo-vladnuti-cesku-v-cislech-a-faktech/ ). Apely o snižování dluhu ČR se poněkud míjejí s realitou. A stávající inflační vývoj ČR nesignalizuje nejlepší vyhlídky na pozitivní změny. Ale možná má Babiš a jeho PR kouzelnou hůlku a ke štěstí bude stačit naučit se s ní jen "správně" máchat...

A snad jen závěrečnou poznámku: žádným ekologickým šílenstvím není, pokud se má konečně začít také v ČR pracovat na změnách a přístupech zohledňujících kvalitu přírodního prostředí, které jsme se od dob vzniku moderní státní mašinérie naučili jen extenzívně a systematičtěji využívat (rozuměj nadužívat).

ANO, věřím, že Babišova politika a vládnutí nezklamou, budou-li moci svůj populismus úročit ještě i další volební období. Pravda, nyní by možná "levicový nádech" mohl být vystřídán poněkud pravicovým zabarvením, protože česká levice doznává postupně svého nevábného dna a její populismus už je jen sebezáhubnou smrští, která sice slovy nešetří, skutky však ustrnuly "dávno tomu"...

Vezmu-li si příklad z páně Babišova sloganu, pak je na voličích až do roztrhání těla třeba čelit jeho moci, která z nás dál dělá vazaly svévole oligarchy ve střetu zájmů, jenž pravdu, lidskoprávní hodnoty a normy úspěšně degradoval v poměrně krátkém časovém úseku dvou volebních období. To třetí se už nemusí vyplatit nikomu z nás, především "dole".

H. Svobodová