Na návštěvě v Bakově nad Jizerou

02.11.2019
Budova městského úřadu na nám. v Bakově n. J.
Budova městského úřadu na nám. v Bakově n. J.

V pátek 1. 11. 2019 jsme uskutečnili návštěvu u kolegů a přátel v Bakově nad Jizerou. Kolegové již ve druhém volebním období úspěšně reprezentují sebe, svoje město a také hnutí Občané městu, město občanům.

Využili jsme jakéhosi podzimního "prázdninového času" a strávili v Bakově příjemné odpoledne. Navštívili místní muzeum a knihovnu. Právě muzeum představuje zajímavou expozici tradičních zdejších řemesel spojených s regionálními osobnostmi, těmi zesnulými i v současnosti aktivně pečujícími o dobrou pověst města a jeho okolí. 

Ukázka z výstavy tradičního řemesla - výroba předmětů denní potřeby z orobince.
Ukázka z výstavy tradičního řemesla - výroba předmětů denní potřeby z orobince.

Poděkování proto patří paní Dvořákové, vedoucí knihovny, která nás nejen provedla muzejní expozicí, ale také nás pohostila. 

Zbývající část naší návštěvy byla věnována posezení a debatě s kolegy, sympatizanty OMMO. Dokonce jsme realizovali jakýsi "telemost" mezi námi a místostarostou panem Grünwaldem (poreferoval velmi podrobně o některých zkušenostech za poslední rok), který byl z pracovních důvodů bohužel vytížen a přímo se nemohl schůzky zúčastnit. I tak jsme byli dostatečně poinformováni jeho kolegy za OMMO ze zastupitelstva. 

A protože jsou přátelé z Bakova také dobrovolnými hasiči, o jejich vytíženosti jsme se mohli přesvědčit v rámci debaty přímo na místě. Museli totiž nastoupit k vyhlášenému poplachu, který nebyl simulovaný, nýbrž skutečný. 

Z debaty vyplynulo, že práci v zastupitelstvu a pro občany věnují opravdu hodně sil a osobního nasazení. Bohužel ne vše se schází s porozuměním a stejným odhodláním od ostatních volených zástupců. Jenže, jak už lidové rčení praví: "Není na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem všem." Přesto odezva o činnosti zastupitelů za OMMO v Bakově dělá již dlouhodobě dobré jméno.

Posíláme proto do Bakova i tímto způsobem velké poděkování a hodně respektu k jejich práci. Osobně děkujeme včerejším hostitelům: paní Čermákové a Horejšové, panu Vojtěchu Dvořákovi a Štěpánu Dvořákovi. Věříme, že odhodlání vydrží i nadále. Přejeme pevné nervy, zdraví i nějaké to štěstí.

H. Svobodová

Pohled na bakovské náměstí a jeho dominantu.
Pohled na bakovské náměstí a jeho dominantu.

DOPORUČUJEME

Za pozornost stojí bezpochyby kulturní a turistický areál Zvířetice   https://www.zviretice.cz/ Najdete mj. velmi zajímavou 3D expozici.

Město Bakov nad Jizerou a jeho okolí   https://www.bakovnj.cz/