M. Dancso podal trestní podnět k posledním výrokům senátorky Zwyrtek Hamplové

02.04.2023
zdroj: internet
zdroj: internet

vzhledem k posledním výrokům senátorky P ČR paní Zwyrtek Hamplové se zastupitel za OMMO Marian Dancso rozhodl podat podnět státnímu zastupitelství k jejich přezkoumání, zda v uvedené souvislosti nemhlo dojít ke spáchání trestného činu. Pan Dancso je toho názoru, že na základě skutečností, které svými výroky senátorka vyjádřila slovy: 

"Musí být společně děti všechny. Romské, české atd. Krásná myšlenka. V reálu nerealizovatelná, protože bychom ubližovali těm dětem, které nejsou zvyklé na určité etnikum. Naopak, možná kdyby se udělaly samostatné třídy pro romské děti, tak jim vybudujeme ty rovné šance do budoucna a není to diskriminace."

mohlo dojít k výrokům cílícím na účelovou diskriminaci skupiny lidí. V potaz přichází také fakt, že paní senátorka požívá imunity zákonodárce, čehož v dané souvislosti může účelově zneužívat z důvodů beztrestnosti vyjadřovat se podobným způsobem.

O dalším vývoji vás budeme informovat.