M. Dancso: Jak je to nyní s bývalou budovou kina v Lomu?

30.08.2021

V uplynulých měsících jsem zaznamenal několik desítek různých dotazů k prodeji budovy, dnes již bývalého kina v Lomu.

Pro mnoho občanů bylo překvapením, že se o rekonstrukci zmiňovaného objektu zajímá radní Ing. Bronislav Schwarz (Severočeši.cz), který je zároveň manželem starostky našeho města. Řada občanů žila v domnění, že budova kina je ve vlastnictví soukromé společnosti a že pan Ing. Schwarz jen objekt rekonstruuje v rámci Technických služeb našeho města, avšak ani tato skutečnost není zcela pravdivá. Vzhledem k množství dotazů dotýkajících se objektu kina jsem se rozhodl, že v krátkosti uvedu věc na pravou míru, neboť jsou v tomto smyslu prezentovány některé dezinformace, které se týkají i mé osoby.

Skutečnost je taková, že objekt bývalého kina byl v minulosti prodán soukromé společnosti, která měla jistý podnikatelský záměr, za velmi nízkou cenu, nepřesahující ani 100. 000 korun, proti čemuž jsem se s opozičními zastupiteli velmi ostře vymezoval. Tento prodej byl podmíněn opravou objektu podle parametrů stanovených v kupní smlouvě, tzv. smlouva o smlouvě budoucí (jedná se takový druh prodeje nemovitosti, kdy kupující uhradí jen zlomek odhadní ceny na účet města, cca jednu třetinu, a zbylé dvě třetiny prokazatelně proinvestuje na opravách. V případě splnění těchto kritérií je dům přepsán na katastru nemovitostí).

Protože společnost, která projevila zájem o koupi budovy kina, nestihla ve stanovené lhůtě provést opravy podle předepsaných kritérií, o budovu přišla a ta se opětovně stala majetkem města Lom.

O koupi kina pak projevil zájem radní města Lomu, Ing. Bronislav Schwarz, a to za stejnou cenu, tedy 100.000 korun, plus finanční prostředky, kterými chtěl budovu zhodnotit. Upozorňuji, že částka 100.000 korun neodpovídá ani jedné třetině odhadní ceny zmiňované budovy (de facto za tuto nabízenou cenu byste si na území našeho města nekoupili ani garáž!). Nutno podotknout, že o prodej kina projevili zájem i jiní uchazeči, kteří nabízeli za danou nemovitost mnohonásobně vyšší částku, avšak upřednostněn byl radní Ing. Schwarz.

Na základě těchto a dalších skutečností byl podán podnět policii ČR k prošetření výhodnosti prodeje budovy bývalého kina. V této souvislosti zároveň uvádím, že podavatelem trestního oznámení jsem nebyl já, jak je mylně a nepravdivě šířeno.

Osobně nemám sebemenší problém s prodejem zmiňovaného objektu, a to komukoliv, za předpokladu, že budou dodržena všechna pravidla o prodeji nemovitostí, která jsou schválená zastupitelstvem našeho město.

Rovněž se domnívám, že prodej budovy kina za částku 100.000 Kč je pro město nevýhodný. V tomto smyslu prodej budovy kina neodpovídá ani schváleným pravidlům o prodeji nemovitostí. Pravidla musí být totiž pro všechny stejná. Zcela určitě ve veřejném zájmu, který by měli zastupitelé hájit v první řadě. 

Mgr. Marian Dancso, MBA, zastupitel OMMO v Lomu