Lomská škola má novou fasádu

01.07.2024

/od zastupitele za OMMO v Lomu Mariana Dancsa/

Jeden z nejdůležitějších bodů volebního programu politického hnutí Občané městu, město občanům v Lomu je částečně splněn.

Venkovní plášť přední budovy lomské školy má konečně novou fasádu. Ta je z termoizolační omítky, která má posiluje její vlastnosti zaměřené na větší úsporu energií. V dalších letech dojde k proměně fasády i z vnitřního dvora a zadní části budovy v ulici Vrchlického.

před opravou
před opravou
pro srovnání - po opravě
pro srovnání - po opravě

Oprava nové fasády byla financována z městského rozpočtu částkou necelého milionu korun.

V rámci investičních záměrů školy se dále plánuje rekonstrukce a modernizace nové ICT učebny, revitalizace školní zahrady a školního hřiště v ulici Hornická.

Kromě investičních záměrů se chci jako místní zastupitel zaměřit na implementaci inovativních a moderních trendů do vzdělávacího procesu, např. jazyková laboratoř Robotel, aktivní využívání prvků umělé inteligence mimo oblast ICT na druhém stupni, přímá účast v preventivním programu KiVa (Kiusaamista Vastaan, tj. proti šikaně) aj.

Lomská škola má potenciál stát se vyhledávanou vzdělávací institucí na úrovni základního školství. K tomu je ale zapotřebí mít také kvalitní vedení, které bude rozvíjet pozitivní klima školy. V tomto spatřuji značné rezervy a město by zcela jistě nemělo tyto aspekty ponechávat bez povšimnutí.