Koho volit? Toť otázka, která napadla možná nejenom mě.

27.09.2020
Také z Ústeckého kraje, Ústí n. L. Foto jinak ilustrační, vlastní.
Také z Ústeckého kraje, Ústí n. L. Foto jinak ilustrační, vlastní.
Těch občanů je možná více, než jsme si v tento čas schopni a ochotni připustit nebo dokonce přiznat. Tím důvodem proč tomu tak je, není jen stav expandujícího koronaviru a opatření, která výrazně limitují i navyklý způsob voleb u nás, ale především volební nabídka. S dovolením se tak nějak zaměřím právě na kraj Ústecký.

Co mě vede k hledání odpovědí a zároveň vzbuzuje rostoucí skepsi, je personální nabídka a samozřejmě programová východiska. Možná jsem opravdu jedním z mála voličů, co programy stran z řady důvodů čte, a také srovnává. No... 

Tyto volby budou mj. dražší než ty v r. 2016, protože dezinfekce bude součástí voleb. Kandidujících subjektů je celkem 85, a podaných kandidátních listin je 215, což je o 54 méně než v r. 2016. Bez zajímavosti přitom není ani fakt, že právě Ústecký kraj se skví největším počtem nestraníků (dovolím si podotknout tzv. nestraníků, protože ještě donedávna se někteří skvěli coby straníci za tzv. parlamentní strany, a jistě by se rádi skvěli dál, jenže...). Faktem je, že žádná kandidátka není prostě nafukovací a těch míst, z nichž se dá být zvolen a setrvávat i nadále v exekutivě kraje, je opticky (a nakonec fakticky) ještě méně. Spoléhat se na preferenční hlasy není za současné situace příliš nadějné, protože ony se ty persony žádostivé opětovného zvolení tak nějak rozptýlily do různých více či méně staronových subjektů. Tím si sice "matematicky" prostor rozšířil, ale na druhé straně pořád se volí poměrným způsobem, čili na kandidujícím subjektu záleží. Ústecký kraj bude zřejmě patřit k těm krajům, kde se řada z tzv. léty kandidujících person rozhodla opustit "lůna svých mateřských stran" s rozhodnutím, že jsou již natolik "alfa samci/samice", že je prostě nelze dobře mířeným hlasem netrefit... Někteří dokonce své původní "domovské stranické přístavy" opustili dobrovolně a nyní vyzývají k "bouchání do stolu", že jako dost a je čas začít je brát vážně! Ukazují vztyčený prst "centru", a jako "periférie" vzkazují, že pohnou nejen krajem, ale otřesou pomyslnými základy vesmíru. Musím se proto ptát: kdepak byly všechny tyto známé a ještě známější persony? Přeci byly na tom kraji na postech náměstků, na radnicích na postech starostů, primátorů, místostarostů, náměstků apod.? Že by tedy nepracovaly dost? Aha, to "centrum" jim bránilo, a oni nemohli v plné síle rozvinout své talenty a "pracovat pro občany"...  Ať tak či tak, budeme-li té odvahy a zalovíme ve volební nabídce, pak se dozvíme, že minimálně 2/3 z ní se neuskuteční, pokud právě "centrum" nebude přímo nebo aspoň nepřímo jejich "talenty" dále rozvíjet a podporovat (rozumějte platit). Když si připomeneme, že jejich "talenty" se stranicky podílely také např. ROPu Severozápad, pak je fakt, že těch financí není a nebude nikdy dost...!!! Pro ilustraci jen některé poznámky také k "práci pro lidi" na úrovni Ústeckého kraje:

"V roce 2019 se na výsledku Ústeckého kraje významně podílel podíl smluv s utajenou cenou. .... Cenu je možné podle zákona utajovat pouze kvůli ochraně bankovního a obchodního tajemství a tato výjimka je velmi často zneužívána. Proto je větší počet smluv se skrytou cenou považován za překážku v transparentnosti.

Vysoký je též podíl smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany...." 

zdroj: https://hlidacipes.org/ustecky-kraj-v-prumeru-misty-hluboko-pod-nim-utajene-ceny-sponzori-politickych-stran-a-transparentnost-smluv/

Kam tedy směřovaly všechny ty prostředky pod "talentovaným vedením" těch, co se znovu - nyní zase jako nestraníci - snaží udržet, příp. navrátit do pozic, o nichž tuší, že by o ně mohli v těchto volbách přijít...?

Myslím, že, i když Ústecký kraj zřejmě s velkou pravděpodobností přijde o tzv. hodného dědečka na svém čele, nic to nezmění na "proslulé základně", na níž se řada z těchto o návrat a udržení žadonících person podílela, a aby nechtěla i dál. 

A tak "milí Seveřané", pokud fakt nakonec k těm volbám do krajů půjdete, budete volit, je to vaše právo. Osobně nám však vůbec, ale vůbec nezávidím, koho z té nabídky person a s-myšlenek vybrat a nebýt přitom ještě za většího hlupce!

H. Svobodová