Když oficiální moc používá násilí

03.08.2019

a je jedno, zda ruská či jakákoli, aby přinutila občany v zemi, kde vládne, přijmout bez výhrad tyto a další způsoby vládnutí a jeho prosazování, je to především tragická ukázka úpadku všeho, co by mělo sloužit k prosazování práva, zákonnosti, lidskoprávních a sociálních hodnot...  https://denikn.cz/173945/adekvatni-zakrok-nebo-sovetske-metody-poslanci-reaguji-na-policejni-zasah-v-moskve/  

Že s kritickými přístupem k takovým vystoupením mají problémy zástupci např. SPD nebo KSČM, sotva může překvapit. Navíc ve světle blížícího se 30. výročí listopadových událostí z r. 1989.

/HS/