Kdybyste třeba pochybovali, jak se s veřejností manipuluje

28.06.2019

a že se přitom neobjevuje nic moc nového, pouze aktéry staré vystřídali jejich následovníci -např. z KSČM  https://www.blisty.cz/art/96033-bludy-sirici-se-okolo-demonstraci-milionu-chvilek-pro-demokracii.html . Strany, která o sobě od listopadu 1989 tvrdila, že pracuje na změně své i reality, v níž spolu s námi žije. V případě označení "změna" lze říci:

  • subjektivně se tato strana změnila asi tak, že někteří zestárli, nejsou již mezi námi, jiní přišli a zase odešli,... dodávám a již nikdy více. Mohu se mýlit...! Ale tento názor si v životě, který mi zbývá, už určitě ponechám. Snahy po změnách ideových a ideologických, pokud se vůbec objevily, byly téměř vždy po zásluze potrestány, příp. bylo s jejich iniciátory naloženo - pravda - nástroji nikoliv alá "zlatá padesátá", zbytek se ponechal na "zmatených úvahách, lžích a polopravdách veřejného mínění", jemuž přitom pomohlo např. "uplacené" tzv. regionální médium. Jinak totiž sice partaje tohle mínění ovlivňují, avšak nikdy bezezbytku neovlivní. Zejména, když se pracuje a nakládá s fakty jako s roztokem H2SO4, ba co víc, má-li v tom roli hrát pravda, resp. pravdivost tvrzení. Tedy jsme u hodnot lež vs pravda;
  • objektivně se KSČM změnila, resp. byla změněna určitě. V kontextu příčin a souvislostí subjektivních - viz výše -  ti, kteří polistopadovou KSČ opustili, aby zřídili další strany na levopravé škále, nezapomněli... A dnes se proto KSČM nachází pod "křídly oligarchy Andreje Babiše". Neříkejme totiž ANO, protože to s tím téměř vůbec, ale vůbec nesouvisí. Jde "pouze" o značku, která formálně před zákonem legitimizuje konání některých hlavních person - viz opět Andrej Babiš a jemu vděční. Když jsem mluvila cca po sněmovních volbách 2017 v jednom z posledních rozhovorů se svým - dnes již zesnulým kolegou - o jehož levicovém smýšlení šlo jen sotva pochybovat, řekla jsem mu něco ve smyslu: "že nyní již zbývá, aby KSČM vyhlásila sloučení s ANO". Se sociální demokracií to už historicky udělala, ale to jen proto, že "prst na kase" tehdy drželi evidentně v Moskvě a bylo jasné, že dělit se moc nechtějí. Nábor "partikulantů" se pak prosel léty padesátými a padající hlavy ze svých řad nadlouho umrtvily stav, že vlastní názory, diskuze a kroky ke změnám se dějí v duchu, že je mnohem lepší "mýlit se se stranou než bez ní". Musím dodat, že nejde ani tak o sílu rozumu, spíše o "sílu davu", v němž se dotyčný "zakonzervuje", než "běsy" pominou a stranické elity naznají a pak jej vystrčí coby "nějakou tu výkladní skříň" nekonformně vystupující, ba dokonce vyhlížející před veřejné mínění. Takovou roli svého času plnil dnes stále ještě poslanec za KSČM, kdysi jeden z jejích místopředsedů. Podezírám však, že některé ty běsy v něm přežívají a již si na ně dokonce zvykl. Tlačí-li ho, dobrovolně je vyhání a sebemrská nejen své svědomí, co hůř i vědomí. Z Freudových úvah je ale známo, jak podstatnou roli v jeho teorii hrálo především nevědomí. A tam si myslím, že je každý z nás nejvíce zranitelný a to nás časem, jak se říká - dožene;

  • a co snad závěrem? Dovolím si citovat z uvedeného článku pod odkazem: "A mezi tím se prostřednictvím řetězových e-mailů šíří další nezdrojovaný text, údajně napsaný advokátem Kříženeckým (*), který v návaznosti na protesty obhajuje premiéra Babiše jako člověka, jehož tato země potřebuje, jelikož je nejlepší volbou z možného, je zkušený v makroobchodu (už z Maroka) a má "sociální cítění".... Jestli dnes KSČM něco přeci jen předehnalo, pak je to jí tolik omílané "sociální cítění". Nejenže už se vyprodal způsob, jakým s ním kdysi zacházela tzv. stará levice, "nová levice" (v této souvislosti by Vás v KSČM okřikli, že oni nejsou žádná "nová levice"...), tedy KSČM, hlásící se k údajné levici "prodala raději sebe samu", aby nemusela veřejně přiznat, že se dosud z té "rány listopadu 1989 vedené především vlastní rukou" nevzpamatovala, i když se na její hloubce podepsala ze všech nejvíc. Co nás může těšit, že "dějiny opravdu, ale opravdu neskončily" a pokračují, přestože místa v nich zase o něco stoupla na ceně. Je dobré ale vždy vědět, kdo je už zase prodává.

/HS/

* Jde s velkou pravděpodobností o pana JUDR. Kříženeckého opakovaného kandidáta za KSČM v minulých obdobích.