H. Svobodová: Kdyby šlo věřit premiérovi ČR...

14.08.2020
jenže A. Babišovi, člověku s jeho společenským kreditem věřit nelze. Situace v Bělorusku a jeho slova o "opakovaných volbách"  ....  https://www.novinky.cz/domaci/clanek/babis-volby-v-belorusku-se-musi-opakovat-40333326  spíše slouží jako zástěrka účelového přehýbání hodnotových postulátů, s nimiž funguje v podmínkách ČR a "předvádí se" směrem do zahraničí. 

Škoda, že pomoci není ani nám, pokud něčemu takovému dáváme důvěru.

Babiš totiž zároveň prohlásil, že je šokován tím, co se teď děje v Bělorusku. Buď je naivní, anebo to hraje. Premiér je povinen vědět, co se děje v zemích spadajících do širšího regionu, v němž se nachází jeho stát. Násilí a mučení jsou běžné nejen v Bělorusku, ale také v Rusku, kde použití mučení na policii a ve věznicích přiznal veřejně v roce 2019 jako jev běžný pro polovinu regionů tamní generální prokurátor. K dispozici jsou videa sadistického zacházení s podezřelými i vězni. /zdroj: https://www.novinky.cz/komentare/clanek/ocima-sasi-mitrofanova-tanecky-mezi-kapkami-deste-s-chytanim-tresni-40333271 /