Kdo byl František Kriegel, který se rozhodl jít proti proudu

18.08.2023
MUDr. František Kriegel, zdroj: internet
MUDr. František Kriegel, zdroj: internet
"Všichni jsme ho přesvědčovali, aby podepsal. Ludvík Svoboda na něj křičel tak, až se Kriegel ohradil a Svoboda zmlkl. Pamatuji se, jak Kriegel řekl: ,Co se mnou mohou udělat? Pošlou mě na Sibiř, nebo mě dají zastřelit. S tím já počítám a kvůli tomu nepodepíšu.'"

Důsledky na sebe nenechaly dlouho čekat a František Kriegel se stal "nepřítelem státu".
Ocitl se mezi disidenty a také jeho podpis nalézáme mezi signatáři Prohlášení Charty 77. Ale komunistou zůstal, to souviselo s jeho bytostným přesvědčením, ale také s tím, že "demokracii a socialismus od sebe oddělovat nelze a komunisté mají zvítězit v soutěži koncepcí", jak sám uvedl v jednom svém projevu.

 zdroj: https://plus.rozhlas.cz/frantisek-kriegel-moskevske-protokoly-nepodepsal-poslou-me-na-sibir-nebo-8180125